Quỹ học bổng 1 tỷ đồng của Centax

Hoc bong 1 ty dong tu Centax

Ngày 5/10/2017, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Tài chính Kế toán Thuế Centax đã ký Quyết định lập Quỹ học bổng trị giá 1 tỷ đồng, chào mừng đại hội Đại biểu dâu gái họ Bùi, với những nội dung cơ  bản sau:

1. Quỹ học bổng 1 tỷ đồng được trao cho các đối tượng sau:

Đối tượng 1:

 • Con em họ Bùi trong và ngoài nước;
 • Người có công, hoặc thân nhân người có công với cách mạng (Thương binh, bệnh binh…);
 • Người tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế;
 • Người thuộc hộ nghèo và cận nghèo (Có xác nhận của địa phương);
 • Dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn ( Có xác nhận của địa phương).

Đối tượng 2:

 • Người tốt nghiệp loại giỏi tại các trưởng cao đẳng, đại học;
 • Người đạt giải thưởng ở các cuộc thi Olimpic quốc gia;
 • Người đạt học bổng các kỳ tại đại học.

2. Quỹ học bổng 1 tỷ đồng được trao tặng các mức sau:

Đối tượng 1:

 • Được trao tặng 50% học bổng các khóa học tại Centax, không giới hạn số lượng.
 • Được hỗ trợ tìm việc làm, nếu thành tích học tập đạt yêu cầu.

Đối tượng 2:

 • Được trao tặng 70% học bổng tại Centax, cho 5 khóa học trong năm.
 • Được hỗ trợ tìm việc làm, nếu thành tích học tập đạt yêu cầu

Riêng đối với con em họ Bùi, thuộc đối tượng 2 được trao tặng 100% học bổng tại Centax, không giới hạn số lượng, đồng thời được hỗ trợ tìm việc làm, nếu thành tích học tập đạt yêu cầu.

3. Hiệu lực của quỹ học bổng 1 tỷ đồng

Quyết định nêu rõ quỹ học bổng 1 tỷ đồng được thực hiện từ 15/10/2017, cho tới khi hết số tiền 1 tỷ đồng và giao cho Ban giám đốc Công ty Centax xây dựng quy chế sử dụng quỹ học bổng này.

Mời các bạn xem toàn văn Quyết định thành lập Quỹ học bổng 1 tỷ của Centax

Quỹ học bổng 1 tỷ đồng của Centax

Quỹ học bổng 1 tỷ đồng của Centax

Tags: