Quy định mức đóng và trách nhiệm đóng BHYT mới nhất

Quy dinh muc dong va trach nhiem dong BHYT moi nhat - anh chinh

Bảo hiểm y tế không chỉ là quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động, nó còn thể hiện tinh thần trách nhiệm và hỗ trợ của Nhà nước với những người có công, những người có khó khăn trong cuộc sống. Quyết định 959/QĐ-BHXH đã thể hiện rõ chính sách này trong phần xác định đối tượng tham gia BHYT. Kế toán thuế Centax xin chia sẻ với các bạn qua bài viết:

 Quy định mức đóng và trách nhiệm đóng BHYT mới nhất

1. Tiền lương tháng đóng BHYT

Theo quy định tại Điều 18 Quyết định 959/QĐ-BHXH quy định tiền lương đóng BHYT là tiền lương đóng BHXH, Chi tiết :Từ 1/1/2016 tiền lương đóng bảo hiểm bắt buộc là lương và phụ cấp lương

2. Quy định mức đóng BHYT

Theo quy định tại Điều 18 Quyết định 959/QĐ-BHXH quy định về mức đóng BHYT được quy định như sau:

2.1 Mức đóng hằng tháng bằng 4,5% mức tiền lương tháng (trong đó người sử dụng lao động đóng 3%; người lao động đóng 1,5%), với những đối tượng sau:

 • Người lao động làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên, người lao động là người quản lý doanh nghiệp, quản lý điều hành Hợp tác xã hưởng tiền lương, làm việc tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức quy định tại
 • Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;

2.2 Mức đóng hằng tháng bằng 4,5% mức lương cơ sở (trong đó UBND xã đóng 3%; người lao động đóng 1,5%) với những đối tượng sau:

 • Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

2.3 Mức đóng hằng tháng bằng 4,5% tiền lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, do cơ quan BHXH đóng với những đối tượng sau:

 • Người hưởng lương hưu
 • Người hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

2.4 Mức đóng hằng tháng bằng 4,5% mức lương cơ sở, do cơ quan BHXH đóng với những đối tượng:

 • Người đang hưởng trợ cấp BHXH hằng tháng do bị tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp;
 • Người lao động nghỉ việc đang hưởng chế độ ốm đau theo quy định của pháp luật về BHXH do mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế; Công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 206/CP ngày 30/5/1979 của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ) về chính sách đối với công nhân mới giải phóng làm nghề nặng nhọc, có hại sức khỏe nay già yếu phải thôi việc;
 • Người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hàng tháng;
 • Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp BHXH hàng tháng;

2.5 Mức đóng hằng tháng bằng 4,5% tiền trợ cấp thất nghiệp, do cơ quan BHXH, với những đối tượng sau:

 • Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp;

2.6  Mức đóng hằng tháng bằng 4,5% tiền lương tháng trước khi nghỉ thai sản, do cơ quan BHXH đóng, với đối tượng sau:

 • Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về BHXH.

2.7 Mức đóng hàng tháng bằng 4,5% mức lương cơ sở do ngân sách nhà nước đóng, với những đối tượng sau:

 • Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp từ ngân sách nhà nước hàng tháng
 • Người có công với cách mạng, cựu chiến binh
 • Thanh niên xung phong theo Quyết định số 170/2008/QĐ-TTg ngày 18/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ BHYT và trợ cấp mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến
 • Đại biểu được bầu cử giữ chức vụ theo nhiệm kỳ Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm;
 • Trẻ em dưới 6 tuổi (bao gồm toàn bộ trẻ em cư trú trên địa bàn, kể cả trẻ em là thân nhân của người trong lực lượng vũ trang theo quy định, không phân biệt hộ khẩu thường trú);
 • Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo theo Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm ủy ban Dân tộc;
 • Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ;
 • Thân nhân của người có công với cách mạng,
 • Người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của.pháp luật về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác;
 • Người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng sống ở gia đình;
 • Người phục vụ thương binh, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên sống ở gia đình;
 • Người phục vụ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên sống ở gia đình.

2.8  Mức đóng hằng tháng bằng 4,5% mức lương cơ sở do cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp học bổng đóng với đối tượng là:

 • Người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam được cấp học bổng từ ngân sách của Nhà nước Việt Nam.

2.9 Mức đóng hằng tháng bằng 4,5 mức lương cơ sở do cơ quan BHXH đóng từ nguồn kinh phí chi lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng do ngân sách nhà nước đảm bảo đối với đối tượng là :

 • Người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước theo Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 01/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp hàng tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động; Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 04/7/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp cho những người đã hết tuổi lao động tại thời điểm ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng

2.10 Mức đóng hàng tháng bằng mức lương cơ sở do đối tượng tự đóng và được ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng, đối với đối tượng là:

 • Người thuộc hộ gia đình cận nghèo;

2.11 Mức đóng hàng tháng bằng mức lương cơ sở do đối tượng tự đóng và được ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng, với đối tượng là:

 • Học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

2.12 Mức đóng hàng tháng bằng mức lương cơ sở do đối tượng tự đóng và được ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng, với đối tượng là:

 • Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình.

2.13  Mức đóng hằng tháng bằng 4,5% mức lương cơ sở do đối tượng tự đóng và được giảm mức đóng như sau:

 • Người thứ nhất đóng bằng mức quy định;
 • Người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất;
 • Từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Với những nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình bao gồm:

Toàn bộ người có tên trong sổ hộ khẩu, trừ đối tượng quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này và người đã khai báo tạm vắng;

Toàn bộ những người có tên trong sổ tạm trú, trừ đối tượng quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và Khoản 4 Điều này.

Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau quy định tại Điều này thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại trên

Tags: