Phần mềm kế toán excel PT ACCOUNTING BOOK phiên bản 2.1.6

Phần mềm kế toán excel PT ACCOUNTING BOOK phiên bản 2.1.6

Để giúp cho các bạn làm sổ sách kế toán cuối năm, phần mềm PT ACCOUNTING BOOK phiên bản 2.1.6 đã được bạn Phan Thịnh nâng cấp. Kế toán Centax xin gửi tới các bạn, các bạn tải về sửa dụng và góp ý để chúng tôi  nâng cấp thêm tiện ích cho các bạn

Phần mềm kế toán excel PT ACCOUNTING BOOK phiên bản 2.1.6

Tính năng của PT ACCOUNTING BOOK 2.1.6:

 • mới thêm khung nhắc nhở tờ khai và hạn nộp báo cáo trong tháng, quý
 • Tính nhanh lợi nhuận trước thuế và chi phí thuế phải nộp
 • Khóa ứng dụng khi đang sử dụng để chờ khi muốn làm việc tiếp
 • Phóng to thu nhỏ ; nén file khi lưu giúp file nhẹ nhàng hơn
 • Bí kíp ( võ công hành tẩu giang hồ tác giả đúc rút và sưu tầm : chỉ dành cho mem vip của PTACCOUNTINGBOOK )
 • Liên kết cộng đồng kế toán Centax: tìm kiếm, hỏi đáp vấn đề về Kế toán, tài chính thuế….

Hỗ trợ Form nhập nhanh với các nghiệp vụ phát sinh hàng ngày ( tính năng 1 ) và kho vật tư hàng hóa ( Tính năng 2 ; đã fix bỏ tính năng trên bản 2.1.5 ngắt kết nối các file excel khác và tối ưu tính năng form: nhập nhanh và copy dữ liệu từ sheet hay file excel khác sang Form ) :

1. Nhập theo chứng từ phát sinh hàng ngày vào tại Sheet Data ( trên Menu: Tổng hợp các nghiệp vụ đã ghi sổ )

2. Nhập kho, xuất kho tại Sheet Nhập Liệu ( trên Menu: Tổng hợp nghiệp vụ vào kho): Phân hệ này hoạt động độc lập nên cần theo dõi các bạn nhập vào đây và số liệu kho 152,153,156 tại đây phải khớp với sổ sách (tức số liệu tài khoản tại tính năng 1 bên trên)

3. Các Tab tiện ích:

 • Tab Xem Sổ: Hỗ trợ xem các sổ: { TAB chỉ xem và in }

+ Sổ Cái

+ NKC

+ Sổ Chi Tiết TK

+ Sổ Tiền Vay

+ Sổ Chi Tiết Bán Hàng

+ Sổ Chi Phí Kinh Doanh

+ Sổ Tiền Gửi Ngân Hàng

+ Tổng Hợp,chi tiết Z ( Tổng hợp chi phí tập hợp vào công trình,chi tiết từng khoản mục chi phí: tạo mã theo dõi mới tại đây )

+ Sổ Quỹ Tiền mặt, nhật ký thu tiền, nhật ký chi tiền

+ Sổ tiền gửi ngân hàng : dễ dàng đối chiếu sổ phụ bên Ngân hàng

+ Hỗ trợ in bìa sổ

 • Tab Báo cáo: { TAB chỉ xem và in }

+ Hỗ trợ xem các báo cáo lên BCTC: Bảng CDPS; CDKT…

+ Hỗ trợ in Phiếu kế toán; Phiếu Thu ,Chi ; Đề nghị tạm ứng, Thanh Toán tạm ứng{ hỗ trợ in 1 phiếu hoặc 1 loạt từ phiếu 1 tới 999 phiếu trong năm tài chính}

 • Tab Thuế: Hỗ trợ số liệu dễ dàng đối chiếu với tờ khai thuế trên phần mềm HTKK, hạch toán kế toán kết chuyển thuế đúng quy định
 • Tab Công nợ : { TAB chỉ xem và in }

+ Hỗ trợ xem tổng hợp,chi tiết công nợ từng khách hàng ,nhà cung cấp

 • Tab Lương: Danh sách nhân viên; hợp đồng lao động, thanh lý hợp đồng; chấm công hàng tháng, các khoản phụ cấp, thưởng, giảm trừ khi tính thuế TNCN. Hỗ trợ in phiếu lương từng nhân viên
 • Tab Kho: { TAB chỉ xem và in }: xem tổng hợp NXT kho, chi tiết kho theo từng mã hàng hóa vật tư ….. ; Hỗ trợ in phiếu nhập, xuất tự động
 • Tab TSCĐ – CCDC: Hỗ trợ in bảng theo dõi TSCĐ; Hỗ trợ in và theo dõi phân bổ CCDC, chi phí trả trước
 • Tab Hệ thống:

+ Hỗ trợ thay tên công ty

+ Hỗ trợ thay đổi tên tk, hệ thống tk theo ý muốn

+ Nhập số dư đầu kỳ các TK

+ Hỗ trợ xóa dữ liệu nhanh

+ Chọn kỳ làm sổ sách , ngày in sổ

+ Hỗ trợ khôi phục công thức chuẩn cho các công thức lỡ làm mất trong quá trình sử dụng.

+ Hỗ trợ lấy dữ liệu từ file kế toán khác của PT Accounting book

 • Tab Note : ghi lại những gì bạn muốn nhớ, lưu xóa, dễ dàng

Và nhiều tính năng khác mời các bạn trải nghiệm, góp ý

Mời các bạn tải phần mềm tại đây

Ngoài ra các tính năng khác của phần mềm kế toán PT Accouting book đã được Centax hướng dẫn chi tiết ở các bài viết trước, bạn đọc có thể tham khảo thêm tại đây:

Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán PT Accouting book – phần 1

Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán PT Accouting book – phần 2