Mẫu tờ khai tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế TK1-TS

LƯU Ý

Bạn đọc kéo xuống cuối bài viết ấn vào phần tải files để lưu giữ tập tin về máy tính cá nhân.
_____________________________________________

Kế toán Centax xin giới thiệu Mẫu tờ khai tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế TK1-TS ban hành kèm theo quyết định 1111/2011/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Mời bạn đọc cùng tham khảo và dowload

Mẫu tờ khai tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế TK1-TS

Tags: