Mẫu D01b-TS văn bản đề nghị cơ quan BHXH thay đổi, điều chỉnh các thông tin liên quan đến đơn vị và người lao động

LƯU Ý

Bạn đọc kéo xuống cuối bài viết ấn vào phần tải files để lưu giữ tập tin về máy tính cá nhân.
_____________________________________________

Kế toán Centax xin giới thiệu Mẫu D01b-TS văn bản đề nghị cơ quan BHXH thay đổi, điều chỉnh các thông tin liên quan đến đơn vị và người lao động ban hành kèm theo quyết định 1111/QĐ-BHXH

Mời bạn đọc cùng tham khảo và dowload

Mẫu D01b-TS văn bản đề nghị cơ quan BHXH thay đổi, điều chỉnh các thông tin liên quan đến đơn vị và người lao động

Bảng kê mẫu số 25/ĐK-TCT (ban hành kèm TT95/2016/TT-BTC)

Bảng kê mẫu số 23/ĐK-TCT (ban hành kèm TT95/2016/TT-BTC)

Bảng kê mẫu số 22-MST (ban hành kèm TT95/2016/TT-BTC)

Tags: