Kế toán Centax nhận bằng khen tại Hội nghị Tổng kết công tác quản lý hành nghề và hoạt động dịch vụ kế toán năm 2017

     Ngày 26/05/2018 tại Khách san Duy Tân, Thành phố Huế, Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam đã phối hợp vói Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác quản lý hành nghề và hoạt động dịch vụ kế toán năm 2017 và bàn biện pháp tăng cường quản lý và phát triển thị trường dịch vụ kế toán năm 2018. Tham dự hội nghị có Ông Vũ Đức Chính, Cục trưởng Cục quản lý giám sát kế toán kiểm toán Bộ Tài chính, Ông Đặng Văn Thanh, Chủ tịch Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, các Ông Bà lãnh đạo và chuyên gia kế toán từ các đơn vị hành nghề, Kế toán Centax vinh dự được là một trong số đó.

Kế toán Centax nhận bằng khen của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam

       Hội nghị đã đánh giá cao những kết quả đạt được của công tác quản lý hành nghề và hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán năm 2017, góp phần tư vấn hỗ trợ có hiệu quả cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, cũng như kết quả triển khai bước đầu Luật kế toán 2015. Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu và các doanh nghiệp dịch vụ kế toán cũng thấy thị trường dịch vụ kế toán còn nhiều khó khăn do phải cạnh tranh không lành mạnh với lực lượng hành nghề kế toán chui, không đăng ký hành nghề, không chịu sự kiểm soát chất lượng dịch vụ theo quy định của pháp luật. Việc thực hiện Luật kế toán 2015 cũng còn nhiều khó khăn do còn nhiều điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính  quy định trong nghị định của Chính phủ và thông tư của Bộ Tài chính chưa hợp lý cần được điều chỉnh và cắt giảm theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về cắt giảm điều kiện kinh doanh chuyên ngành và đơn giản hóa thủ tục hành chính. Trên cơ sở đó, Hội nghị đã nêu lên nhiều giải pháp và kiến nghị với Bộ Tài chính, Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam và các doanh nghiệp dịch vụ kế toán, nhằm tăng cường sự kiểm soát đối với thị trường dịch vụ, nhất là đối với lực lượng hành nghề chui, không đăng ký, tạo môi trường kinh doanh dịch vụ kế toán lành mạnh và bình đẳng, thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực hành nghề kế toán, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nền kinh tế, góp phần làm minh bạch tài chính doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Đại diện kế toán Centax nhận bằng khen của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam

Giấy khen Centax

Giấy khen giám đốc

Nhân hội nghị tổng kết công tác quản lý hành nghề và dịch vụ kế toán, căn cứ thành tích đạt được của các doanh nghiệp dịch vụ, của các kế toán viên, kiểm toán viên và hội viên, Hội Kế toán và kiểm toán Việt Nam đã quyết định khen thưởng cho 13 đơn vị và 8 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng và giá trị dịch vụ kế toán năm 2017, góp phần xây dựng và phát triển Hội và nghề nghiệp kế toán Việt Nam.