Huy động vốn với doanh nghiệp khởi nghiệp.

Có rất nhiều kênh huy động vốn, tùy vào doanh nghiệp  bạn đang ở giai đoạn nào, cần đầu tư vào đâu. Đối với doanh nghiệp khởi nghiệp, kênh huy động vốn rất quan trọng với chủ doanh nghiệp. Kế toán Centax xin chia sẻ với các bạn vấn đề này qua bài viết:

Huy động vốn với doanh nghiệp khởi nghiệp.

1. Huy động vốn với doanh nghiệp.

Có rất nhiều cách huy động vốn đối với doanh nghiệp, bao gồm:

 • Vay mượn tiền của gia đình, bạn bè
 • Góp vốn của các thành viên
 • Vay tiền các tổ chức tín dụng
 • Thuê tài chính
 • Nợ tiền nhà cung cấp
 • Tích lũy vốn từ lợi nhuận để lại
 • Huy động vốn từ quỹ đầu tư
 • IPO cổ phần công ty

Mỗi công ty, tùy vào khả năng của mình, tùy vào giai đoạn phát triển và mục đích sử dụng vốn, tùy vào chiến lược phát triển…để lựa chọn cho mình cách huy động vốn phù hợp.

2. Huy động vốn với doanh nghiệp khởi nghiệp.

Đối với doanh nghiệp khởi nghiệp, các kênh huy động vốn có hạn chế hơn, do hoạt động còn chưa hiệu quả,  có nhiều rủi ro, kế hoạch, chiến lược kinh doanh chưa rõ ràng, hoặc chưa được thị trường kiểm chứng… Các kênh huy động vốn với doanh nghiệp khởi nghiệp bao gồm:

 • Vay mượn tiền của gia đình, bạn bè
 • Góp vốn của các thành viên
 • Vay tiền các tổ chức tín dụng
 • Nợ tiền nhà cung cấp
 • Tích lũy vốn từ lợi nhuận để lại.

Tuy nhiên,  mỗi lĩnh vực kinh doanh và mục đích dùng vốn, chiến lược phát triển công ty… sẽ phù hợp với từng kênh huy động vốn. Nhưng với kênh huy động vốn nào, thì bạn cũng cần phải có một bản kế hoạch kinh doanh đầy đủ, phân tích sản phẩm, thị trường, tính toán rõ những khoản chi phí, doanh thu, hiệu quả kinh doanh, thời gian thu hồi vốn…. Bài viết này, chỉ tập trung vào phân tích các kênh huy động vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp.

2.1 Huy động vốn từ kênh vay mượn tiền của gia đình, bạn bè.

Vay mượn tiền của gia đình, bạn bè là kênh vay mượn dễ dàng nhất, vì chỉ cần những người này tin tưởng ở bạn. Thậm chí, họ còn không cần xem tới Kế hoạch kinh doanh của bạn. Có người gọi, kênh huy động vốn từ cha mẹ chính là quỹ đầu tư Angle. Điều đó thật không ngoa, vì bố mẹ bạn, còn không cả nghĩ tới việc đòi lại số tiền đã cho bạn vay mượn. Tuy nhiên để vay tiền ở kênh này, bạn cần lưu ý những vấn đề sau:

 • Lựa chọn người có khả năng tài c hính để hỏi vay: Hãy lập doanh sách những người có thể cho bạn vay. Nếu người tin tưởng bạn, mà không có khả năng tài chính, thì chỉ có thể thông cảm, chia sẻ với những kế hoạch của bạn, mà không thể cho bạn vay tiền. Vì thế, bạn cần chọn người có khả năng tài chính để ngỏ lời vay
 • Bạn có thể bị từ chối cho vay, hoặc có thể mất đi tình bạn, tình thân với người bạn hỏi vay. Vì vậy, đừng làm khó người hỏi vay. Bạn hãy nói với họ là đừng ngại ngần nếu phải từ chối, và giải thích cho họ hiểu họ không phải băn khoăn nếu không có thể cho bạn vay
 • Hãy trung thực những gì bạn có, và những gì bạn cần. Bạn nên trình bầy rõ kế hoạch kinh doanh của bạn, cũng như số tiền bạn thực có để hoạt động. Bạn cũng nên nói rõ số tiền bạn cần, hiệu quả có thể đạt được, cũng như rủi ro có thể gặp.

Tags: