Giải pháp tài chính cho doanh nghiệp kiến trúc và xây dựng trong mùa dịch CoVid.

Đại dịch Covid đã làm cho hàng loạt các doanh nghiệp khốn đốn và phải thay đổi các hình thức làm việc cũng như kinh doanh. Việc thực hiện dãn cách xã hội làm đóng băng hoạt động kinh tế và xã hội. Cho dù Chính phủ đã kịp thời có những tháo gỡ và hỗ trợ cho doanh nghiệp, nhưng khó khăn vẫn chồng chất khó khăn. Hàng loạt các DN đóng cửa, các hợp đồng bị hủy, quỹ lương trở thành gánh nặng…

Làm sao để tái sản xuất? làm sao để giải quyết những khó khăn? làm sao để có thu và đảm vào các khoản chi? Thay đổi phương thức kinh doanh như thế nào khi hành vi xã hội thay đổi, phải làm gì đây? Cho người lao động nghỉ việc, hay tiếp tục duy trì…? Đây là những câu hỏi của nhiều chủ DN, của Chính phủ và những người kinh doanh.

Để làm rõ những thay đổi trong phương thức kinh doanh, nhất là điều chỉnh các khoản chi phí, đầu tư để bảo toàn doanh nghiệp trong mùa dịch, Hội VAMIC tổ chức buổi “Đối thoại trực tuyến”với các Hội viên và các chủ doanh nghiệp quan tâm, với hai chuyên gia kinh tế là:

  • Bà Bùi Thị Lệ Phương

Chủ tịch Hội VAMIC; Chủ tịch – Giám đốc Centax Co., Ltd

Nội dung chính:

  • Những cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới và hậu quả của nó
  • Ảnh hưởng của dịch Covid tới kinh tế thế giới và kinh tế Việt Nam
  • Những lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh ảnh hưởng dịch và mức độ ảnh hưởng
  • Những việc DN cần làm để vượt qua khủng hoàng sau mùa dịch
  • Các khoản chi phí, đầu tư cần điều chỉnh để bảo toàn doanh nghiệp sau mùa dịch
  • Trong nguy có cơ với các doanh nghiệp Việt sau mùa dịch

Mời các bạn cùng xem để nghe diễn giả trình bầy nội dung cũng như đối thoại cùng doanh nghiệp.

Tài-liệu_Giải-pháp-tài-chính-doanh-nghiệp-Kiến-trúc-Xây-dựng-hậu-Covid-19_Bùi-Thị-Lệ-Phương