File excel hướng dẫn lập báo cáo tài chính theo Thông tư 200/2014

Files excel hướng dẫn lập BCTC

Đã vào mùa lập Báo cáo tài chính năm 2015, Kế toán thuế Centax xin gửi tới các bạn file excel hướng dẫn lập BCTC theo Thông Tư 200 của bạn Lê Trịnh Minh Phương. Những doanh nghiệp nào đã thực hiện hệ thống tài khoản theo Thông tư 200/2014/TT-BTC nhưng chưa có điều kiện để nâng cấp phần mềm, có thể dùng những file này để lập báo cáo tài chính cho đơn vị mình.

File hướng dẫn gồm những vấn đề sau:

1. Hướng dẫn tổng quát về BCTC

Phần này hướng dẫn các vấn đề tổng quát nhất trong việc lập báo cáo tài chính (Đặc biệt là các nội dung quan trọng theo Thông tư 200. Theo files hướng dẫn này cũng chỉ ra các điểm quan trọng trong báo cáo tài chính cuối năm bao gồm: Tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, doanh thu, thu nhập khác, chi phí kinh doanh, chi phí khác, lỗ lãi, các luồng tiền của doanh nghiệp và các nội dung khác.

Ngoài ra trong phần tổng quát, còn tập hợp lại các vấn đề chính như: Hệ thống BCTC, Thời hạn nộp (Đây là vấn đề rất quan trọng, các kế toán cần phải nắm thật chính xác, đặc biệt trong năm nay khi Pháp luật Việt Nam cập nhập khá nhiều thông tư nghị đinh, các sửa đổi mới về pháp luật) và Nơi nộp BCTC.

2. Hướng dẫn lập chi tiết từng báo cáo:

Bảng cân đối kế toán: hướng dẫn chi tiết cách lấy số liệu cho từng tài khoản. Chia ra làm 2 phần lớn là: Tài sản và Nguồn vốn.

Báo cáo kết quả kinh doanh: hướng dẫn chi tiết cách lấy số liệu cho các tài khoản, bạn đọc chỉ cần theo dõi và tính toán số liệu theo bảng tính có sẵn

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp: cũng vẫn là các hướng dẫn chi tiết về cách lấy số liệu. Chia làm 3 phần lớn là: Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh, Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư và Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính. Lưu ý: các nội dung số liệu sẽ ghi dương ( + ) nếu là thu tiền và ngược lại ghi âm ( – ) nếu là chi tiền

Thuyết minh báo cáo tài chính: cuối cùng là hướng dẫn chi tiết bảng thuyết minh báo cáo tài chính cuối năm, được hướng dẫn chi tiết bao gồm cả các bảng biểu, so sánh, đối chiếu số liệu giữa thời điểm đầu và cuối năm

Tổng kết lại đây là một tài liệu hướng dẫn theo Kế toán Centax đã khá đầy đủ chi tiết và dễ hiểu, đây sẽ là một tài liệu hỗ trợ hết sức đắc lực cho kế toán viên trong kì báo cáo tài chính 2015 sắp đến gần nếu chúng ta biết tận dụng nó thật tốt.

Chúc các bạn thành công

Tags: