Chi phí mua sách chuyên ngành.

Chi phí mua sách chuyên ngành.

Chi phí mua sách chuyên ngành.

Trong doanh nghiệp việc mua sách hay tài liệu tham khảo giúp nhân viên nâng cao kiến thức nghiệp vụ, chuyên môn  là điều thường xuyên xảy ra. Vậy khoản chi phí này có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN hay không? Kế toán thuế Centax xin chia sẻ với các bạn quy định về vấn đề này qua bài viết:

Chi phí mua sách chuyên ngành.

Tại Điều 4 Thông tư sô 96/2015/NĐ-CP bổ sung điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 quy định Khoản chi phí được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN như sau:

“1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi phí nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a, Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b, Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c, Khoản chi nếu có hóa đon mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên ( giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ không dùng tiền mặt)

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiên jtheo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng”

Theo hướng dẫn trên, về nguyên tắc khoản chi mua sách chuyên ngành cho nhân viên tham khỏa để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nếu đáp ứng đủ các điều kiện trên thì khoản chi phí này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Theo  công văn số 2759/TCT-CS ngày 23/6/2017 cũng có hướng dẫn:

Khoản chi mua sách chuyên ngành cho nhân viên tham khảo để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nếu đáp ứng các điều kiện nêu trên thì Khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.”

Mời các bạn tham khảo công văn số 2759/TCT-CS

Mời các bạn tham khảo thêm những bài viết:

Quy định về chi phí nghỉ mát cho nhân viên năm 2017.

Tiền lương của người lao động được cử đi đào tạo có là chi phí hợp lý không?

Quy định về chi phí lãi vay cá nhân

Tags: