Cách tính Thuế TNCN đối với cá nhân cư trú trong Excel năm 2015

Thuế Thu Nhập Cá Nhân (TNCN) đang là vấn đề được rất nhiều người quan tâm, đặc biệt là thời điểm nộp tờ khai khấu trừ thuế TNCN và khi Quyết toán thuế TNCN. Kế toán thuế Centax sẽ hướng dẫn các bạn cách tính thuế TNCN bằng file excel.

Bước 1:  Tạo bảng tính thuế TNCN trên excel

Các bạn phải tạo một file excel bao gồm các chỉ tiêu mình cần tính. Bạn có thể tham khảo mẫu theo hình minh họa và tải về ở cuối bài

Cách tính Thuế TNCN đối với cá nhân cư trú trong Excel năm 2015

Bước 2: Thiết lập cách tính

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế X Thuế suất

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – Các khoản giảm trừ

1. Thu nhập chịu thuế: Theo khoản 1, khoản 2 điều 2 Thông tư 111/2013/ TT-BTC, thu nhập chịu thuế từ tiền lương tiền công gồm:

  • Thu nhập từ tiền lương, tiền công
  • Các khoản phụ cấp theo lương

2. Các khoản giảm trừ: Theo điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC

  • Giảm từ cho bản thân người nộp thuế: 9.000.000/1 tháng
  • Giảm trừ cho người phụ thuộc: 3.600.000/1 người/1 tháng
  • Giảm trừ đối với các khoản đóng bảo hiểm, Quý hưu trí tự nguyện
  • Khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học

3. Cách tính:

Ví dụ: Như số liệu trong bảng tính được đưa ra trên đây:

  • Tổng Thu nhập chịu thuế = Tiền lương + Tiền thưởng + Số tiền ăn vượt quá 680.000đ/1 người/1 tháng

Công thức tại cột (4) được lập để tính tổng thu nhập chịu thuế là :

=IF(G11>680000,(E11+F11+G11-680000),E11+F11)

( Trong đó:  G11: Tiền ăn, E11: Tiền lương, F11: Tiền Thưởng)

  •  Tổng Các khoản giảm trừ = Giảm trừ bản thân + Giảm trừ Gia cảnh + Bảo hiểm bắt buộc + Trừ các khoản góp vào quỹ khuyến học từ thiện
  • Thu nhập tính thuế= Tổng Thu nhập chịu thuế – Tổng Các khoản giảm trừ
  • Thuế TNCN= Thu nhập tính thuế x thuế suất theo biểu tiến từng phần

Công thức tại cột (14) được lập để tính tổng thu nhập chịu thuế là :

=IF(N11>80000000,N11*35%-9850000,IF(N11>52000000,N11*30%

-5850000,IF(N11>32000000,N11*25%-3250000,IF(N11>18000000,

N11*20%-1650000,IF(N11>10000000,N11*15%-750000,

IF(N11>5000000,N11*10%-250000,IF(N11>0,N11*5%,0)))))))

(Trong đó cột N11 là Thu nhập Tính Thuế)

Sau khi lập công thức cho dòng đầu tiên, bạn dùng chuột, hoặc tổ hợp phím Ctrl+Shift+Mũi tên xuống để tính cho các dòng tiếp theo.

Bạn có thể copy công thức tính của từng cột trên, để paste vào bảng excel của mình, hoặc tải file có sẵn công thức ở phần “Tải file” bên dưới.

Mời các bạn tham khảo thêm bài viết:

Cách tính thuế TNCN cho lao động đã về hưu

Trường hợp nào thì không khấu trừ thuế TNCN

Thuế TNCN nộp thừa có được chuyển kỳ sau không?

Tags: