Cách dùng hàm nối chuỗi, hàm ghép chuỗi trong Excel

Cách dùng hàm nối chuỗi, hàm ghép chuỗi trong Excel 3

Trong Excel, khi làm việc với các bảng dữ liệu chứa Họ, Tên khách hàng thì thường đi kèm với cột Họ và cột tên khách hàng. Trong các trường hợp này Excel có các hàm dùng để nối 2 chuỗi Họ, Tên khách hàng với nhau thay vì phải gõ lại họ và tên dựa trên 2 cột đó.

Để nối chuỗi trong Excel ta thường dùng 2 cách sau: Dùng hàm toán tử “&” hoặc dùng hàm “CONCATENATE”. Để hiểu rõ được cách nối chuỗi trong Excel như thế nào, kế toán Centax xin giới thiệu đến bạn đọc cách dùng hàm nối chuỗi, hàm ghép chuỗi trong Excel.

1. Dùng hàm toán tử “&” để nối chuỗi, ghép chuỗi trong Excel

Cú pháp: =Chuỗi1&Chuỗi2&…

Trong đó: chuỗi1, chuỗi2,… là các phần tử rời ra khi ta cần nối

Cách dùng hàm nối chuỗi, hàm ghép chuỗi trong Excel 1

2. Dùng hàm nối chuỗi CONCATENATE

Cú pháp: =CONCATENATE(text1,text2,…)

Trong đó: text1 là chuỗi thứ 1, text2 là chuỗi thứ 2,…

Việc đánh dấu “,” hay dấu”;” trong hàm phụ thuộc vào cài đặt trong máy tính của từng bạn

Cách dùng hàm nối chuỗi, hàm ghép chuỗi trong Excel 2

Lưu ý: Trong cả 2 cách dùng khi ta muốn giữa các chuỗi nối có khoảng trắng thì giữa 2 dấu (“”) ta để khoảng trắng, nếu muốn các chuỗi nối liền dính vào nhau thì giữa 2 dấu (“”) ta viết liền.

Mời bạn tham khảo các bài viết có liên quan khác:

Tổng hợp các hàm Excel hay dùng trong kế toán

Phần mềm kế toán Excel

Cách sử dụng hàm Sumif trong Excel

Cách đổi số thành chữ trong Excel 2003, 2007, 2010, 2013

Cách sử dụng hàm Countif trong Excel

Tags: