Xử lý hóa đơn bị tẩy xóa nội dung?

Xử lý hóa đơn bị tẩy xóa nội dung?

Xử lý hóa đơn bị tẩy xóa nội dung? – Kế toán Centax

Câu hỏi:

Công ty có 1 hóa đơn mua vào nhưng do viết sai nội dung, trong đó sửa trực tiếp trên hóa đơn và đóng dấu, có kèm theo biên bản thì hóa đơn đó có được khấu trừ hay không?

Trả lời:

Căn cứ vào khoản 15, điều 14, Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định:

“15. Cơ sở kinh doanh không được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với trường hợp:

– Hoá đơn GTGT sử dụng không đúng quy định của pháp luật như: hóa đơn GTGT không ghi thuế GTGT (trừ trường hợp đặc thù được dùng hoá đơn GTGT ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT);

– Hoá đơn không ghi hoặc ghi không đúng một trong các chỉ tiêu như tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán nên không xác định được người bán;

– Hoá đơn không ghi hoặc ghi không đúng một trong các chỉ tiêu như tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua nên không xác định được người mua (trừ trường hợp hướng dẫn tại khoản 12 Điều này);

– Hóa đơn, chứng từ nộp thuế GTGT giả, hóa đơn bị tẩy xóa, hóa đơn khống (không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo);

– Hóa đơn ghi giá trị không đúng giá trị thực tế của hàng hóa, dịch vụ mua, bán hoặc trao đổi.”

Căn cứ vào quy định trên, hóa đơn đầu vào viết sai nội dung nhưng sửa trực tiếp trên hóa đơn và đóng dấu thì không được khấu trừ thuế GTGT.

Vậy cách xử trong tình huống này và các tình huống viết sai khác, doanh nghiệp phải xử lý như thế nào? Mời bạn đọc theo dõi các bài viết:

Xử lý hóa đơn viết sai tên, địa chỉ

Cách xử lý hóa đơn viết sai

Cách xử lý hóa đơn khi viết sai mã số thuế của người mua

Xử lý trường hợp hóa đơn viết sai thuế suất GTGT

Bản quyền bài viết thuộc về Kế toán Centax.

Khi copy vui lòng ghi đầy đủ nguồn: www.centax.edu.vn

Tags: