Xử lý hành vi sử dụng hóa đơn khi chưa làm thông báo phát hành.

Hóa đơn chưa làm thông báo phát hành

Hóa đơn chưa làm thông báo phát hành

Do sơ xuất mà vô tình kế toán đã viết những hóa đơn khi chưa làm thông báo phát hành. Trong trường hợp này phải xử lý như thế nào? Bên nhận hóa đơn có phải chịu trách nhiệm khi nhận những hóa đơn này không? Kế toán thuế Centax xin chia sẻ với bạn đọc bài viết:

Xử lý hành vi sử dụng hóa đơn khi chưa làm thông báo phát hành.

1. Căn cứ hành vi sử dụng hóa đơn khi chưa làm thông báo phát hành

Tại khoản 1 Điều 12 Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về thuế:

“1. Các trường hợp khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, bao gồm:

d) Sử dụng hóa đơn, chứng từ bất hợp pháp để hạch toán giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được hoàn, số tiền thuế được miễn, giảm, nhưng khi cơ quan thuế kiểm tra phát hiện, người mua có hồ sơ, tài liệu, chứng từ, hóa đơn chứng minh được lỗi vi phạm hóa đơn bất hợp pháp thuộc về bên bán hàng và người mua đã hạch toán kế toán đầy đủ theo quy định.”

2. Mức xử phạt vi phạm khi chưa làm thông báo phát hành

Tại khoản 2 điều 12 Thông tư 166/2013/TT-BTC:

“Mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này là 20% tính trên số tiền thuế khai thiếu hoặc số tiền thuế được hoàn, số thuế được miễn, giảm cao hơn so với mức quy định của pháp luật về thuế.”

Căn cứ vào quy định trên, Khi sử dụng hóa đơn mà người bán chưa làm thông báo phát hành:

  • Người mua có hồ sơ, tài liệu, chứng từ hàng hóa chứng minh được lỗi vi phạm do hóa đơn bất hợp pháp thuộc về bên bán và người mua đã hạch toán kế toán đầy đủ thì bị phạt 20%
  • Người bán phải phối hợp khắc phục hậu quả, nếu không Người mua có thể kiện người bán ra tòa kinh tế.

Mời các bạn tham khảo Công văn 5791/TCT-CS của Tổng cục thuế.

Bản quyền bài viết thuộc về Kế toán Centax.

Khi copy vui lòng ghi đầy đủ nguồn: www.centax.edu.vn

Tags: