Trường hợp nào mua hàng không cần hóa đơn

Trường hợp nào mua hàng không cần hóa đơn

Trường hợp nào mua hàng không cần hóa đơn? – Kế toán Centax

Câu hỏi:

Đơn vị mua tranh, nứa nhưng không có hoá đơn đỏ vì thu gom nhỏ lẻ. Vậy khi thu mua đơn vị lập Bảng kê thu mua mẫu 01/TNDN có được không?

Trả lời:

Theo Thông tư 96/2015/TT-BTC tại Điểm 2.4 Khoản 2 Điều 4 quy định:

“2.4. Chi phí của doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ (không có hóa đơn, được phép lập Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01/TNDN kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC) nhưng không lập Bảng kê kèm theo chứng từ thanh toán cho người bán hàng, cung cấp dịch vụ trong các trường hợp:

– Mua hàng hóa là nông, lâm, thủy sản của người sản xuất, đánh bắt trực tiếp bán ra;

– Mua sản phẩm thủ công làm bằng đay, cói, tre, nứa, lá, song, mây, rơm, vỏ dừa, sọ dừa hoặc nguyên liệu tận dụng từ sản phẩm nông nghiệp của người sản xuất thủ công không kinh doanh trực tiếp bán ra;

– Mua đất, đá, cát, sỏi của hộ, cá nhân tự khai thác trực tiếp bán ra;

– Mua phế liệu của người trực tiếp thu nhặt;

– Mua tài sản, dịch vụ của hộ, cá nhân không kinh doanh trực tiếp bán ra;

– Mua hàng hóa, dịch vụ của cá nhân, hộ kinh doanh (không bao gồm các trường hợp nêu trên) có mức doanh thu dưới ngưỡng doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng (100 triệu đồng/năm).

Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ do người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực. Doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ được phép lập Bảng kê và được tính vào chi phí được trừ. Các khoản chi phí này không bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Trường hợp giá mua hàng hóa, dịch vụ trên bảng kê cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua hàng thì cơ quan thuế căn cứ vào giá thị trường tại thời điểm mua hàng, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự trên thị trường xác định lại mức giá để tính lại chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.”
Căn cứ quy định trên, doanh nghiệp mua sản phẩm là tranh, nứa của người dân không kinh doanh trực tiếp bán ra thì được lập Bảng kê thu mua hàng hoá, dịch vụ mua vào mẫu số 01/TNDN. Bảng kê này cùng với chứng từ thanh toán, hợp đồng kinh tế, biên bản giao nhận được xem là chứng từ hợp pháp để tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp mua sản phẩm là tranh, nứa của người thu gom thì phải có hoá đơn theo quy định  để được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Mời bạn đọc xem chi tiết mẫu bảng kê: Mẫu 01/TNDN – Bảng kê thu mua hàng hóa dịch vụ không có hóa đơn

Tags: