Tờ khai thuế TNCN có làm bổ sung được không?

Tờ khai thuế TNCN có làm bổ sung được không?

Tờ khai thuế TNCN có làm bổ sung được không? – Kế toán Centax

Tờ khai thuế TNCN có khai bổ sung được không? Thời hạn nộp là khi nào?

Câu hỏi:

Công ty em là công ty bán hàng đa cấp, hàng quý vẫn thực hiện làm kê khai khấu trừ thuế TNCN cho cộng tác viên, nhưng năm 2015 đã bỏ sót một CTV chưa đưa vào kê khai, các chị cho em hỏi năm 2016 em làm tờ khai điều chỉnh cho từng tờ khai đã kê thiếu năm 2015 được không?

Trả lời:

Theo Thông tư 156/2013/TT-BTC, tại điều 10, khoản 5 quy định về việc kê khai bổ sung như sau :
“a) Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế.
Đối với loại thuế có kỳ quyết toán thuế năm: Trường hợp chưa nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế tạm nộp của tháng, quý có sai sót, đồng thời tổng hợp số liệu khai bổ sung vào hồ sơ khai quyết toán thuế năm. Trường hợp đã nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì chỉ khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế năm. Trường hợp hồ sơ khai bổ sung hồ sơ quyết toán thuế năm làm giảm số thuế phải nộp nếu cần xác định lại số thuế phải nộp của tháng, quý thì khai bổ sung hồ sơ khai tháng, quý và tính lại tiền chậm nộp (nếu có).
Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế;”

Căn cứ quy định trên, nếu bạn thấy hồ sơ của mình sai sót, bạn có quyền kê khai bổ sung trước khi cơ quan thuế có quyết định kiểm tra.

Mời các bạn tham khảo các bài viết:

Hướng dẫn kê khai thuế và khai bổ sung hồ sơ khai thuế

Những lỗi sai sót về số liệu trong quá trình kê khai thuế và cách khắc phục

Tags: