Thuế suất thuế GTGT của sản phẩm chè xanh sơ chế

Câu hỏi:

Thuế suất thuế GTGT sản phẩm chè xanh sơ chế là bao nhiêu?

Trả lời:

Chè xanh sơ chế

Chè xanh sơ chế

Căn cứ Thông tư 219/2013/TT-BTC tại Điều 5, Khoản 5 quy định các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT như sau:
“5. Doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản, hải sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Trên hoá đơn GTGT, ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi, gạch bỏ.
Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thườngcho các đối tượng khác như hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thì phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo mức thuế suất 5% hướng dẫn tại khoản 5 Điều 10 Thông tư này.”

Như vậy, căn cứ theo quy định trên doanh nghiệp bạn bán sản phẩm chè qua sơ chế cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Trên hoá đơn GTGT, ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi, gạch bỏ. Trường hợp doanh nghiệp bán sản phẩm chè sơ chế cho các đối tượng khác như hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thì phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo mức thuế suất 5%.

Ngoài sản phẩm chè xanh sơ chế trong trường hợp trên chịu thuế suất 5% ra còn những đối tượng nào thuộc đối tượng chịu thuế 5%? Những trường hợp không phải nộp thuế? Để phân biệt rõ, mời bạn đọc tham khảo tại đây:

Đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%

Đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%

Công văn số 4044/CT-TTHT – thuế suất thuế GTGT

Sự khác biệt giữa hàng hóa không chịu thuế, không phải kê khai tính nộp thuế với hàng hóa chịu thuế suất 0%