Thực trạng kinh tế Mỹ thập kỷ 70 là tiền đề cho đổi mới chính sách kinh tế thập kỷ 80, khả năng phục hồi cũng như những nhân tố giúp tăng trưởng kinh tế Mỹ những năm đầu 90

LƯU Ý

Bạn đọc kéo xuống cuối bài viết ấn vào phần tải files để lưu giữ tập tin về máy tính cá nhân.
_____________________________________________

LỜI NÓI ĐẦU

Trong đời sống kinh tế thế giới hiện nay, không ai có thể phủ nhận vai trò trung tâm của nền kinh tế Mỹ. Bản thân Mỹ cũng luôn thể hiện quyền bá chủ của mình không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà còn trong lĩnh vực chính trị và quân sự, đồng thời Mỹ cũng luôn phải tìm cách duy trì vị thế đó giữa sự canh tranh mạnh mẽ của Nhật Bản, liên minh Châu Âu và các nền kinh tế khác. Thật là đáng khâm phục, vì chỉ sau hơn 200 năm lịch sử, từ hoang mạc hiu quạnh của thế giới mới bên kia, với bao thăng trầm kinh tế, từ đại khủng hoảng cho đến các chu kỳ suy thoái liên miên, tượng thần tự do vẫn đứng đó với hậu thuẫn của một nền kinh tế lớn mạnh nhất thế giới.

Xuất phát từ những kiến thức về kinh tế Mỹ trong môn học lịch sử kinh tế quốc dân, em đi sâu nghiên cứu: “Thực trạng kinh tế Mỹ thập kỷ 70 là tiền đề cho đổi mới chính sách kinh tế thập kỷ 80, khả năng phục hồi cũng như những nhân tố giúp tăng trưởng kinh tế Mỹ những năm đầu 90, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại (xuất nhập khẩu và đầu tư). Từ đó giúp em có cái nhìn mới về kinh tế Mỹ, cũng như thấy được những kinh nghiệm mà Việt Nam cần xem xét trong quá trình phát triển đi lên đưa nền kinh tế hoà nhập với thế giới và khu vực.

Tags: