Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Câu hỏi:

Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định là khi nào?

Trả lời:

Căn cứ vào Điều 27, Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn như sau:

bao cao tinh hinh su dung hoa don_ ke toan Centax

VD: Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 3

“Hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, kể cả trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý I nộp chậm nhất là ngày 30/4; quý II nộp chậm nhất là ngày 30/7, quý III nộp chậm nhất là ngày 30/10 và quý IV nộp chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau (mẫu số 3.9 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này). Trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn, tại Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng không (=0).”

“Thời hạn nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo. Việc nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng được thực hiện trong thời gian 12 tháng kể từ ngày thành lập hoặc kể từ ngày chuyển sang diện mua hóa đơn của cơ quan thuế. Hết thời hạn trên, cơ quan thuế kiểm tra việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và tình hình kê khai, nộp thuế để thông báo doanh nghiệp chuyển sang Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý. Trường hợp chưa có thông báo của cơ quan thuế, doanh nghiệp tiếp tục báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.”

Như vậy:

– Đối với các doanh nghiệp nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý, hạn nộp chậm nhất như sau:

 

Qúy I

Qúy II Qúy III Qúy IV
30/4 30/7 30/10 30/01 năm sau

 

– Đối với các doanh nghiệp nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng, hạn nộp chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo

Nếu doanh nghiệp không nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thì mức xử phạt ra sao, mời bạn đọc theo dõi tại đây:

Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và mức phạt khi nộp chậm, sai báo cáo

Hướng dẫn cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Mẫu BC26-A trên HTKK

 

Bản quyền bài viết thuộc về Kế toán Centax.

Khi copy vui lòng ghi đầy đủ nguồn: www.centax.edu.vn

Tags: