Thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ

Khóa học Thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ

Thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ

Thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ – Kế toán Centax

Trong bất kỳ tổ chức nào, dưới góc nhìn của nhà quản lý, cũng cần có hai hệ thống chạy song song. Thứ nhất đó là hệ thống đáp ứng yêu cầu kinh doanh, bao gồm các phòng ban chức năng, các quy trình thủ tục, các công việc cần thiết để phục vụ cho nhu cầu kinh doanh của tổ chức.

Nhằm giảm rủi ro cho tổ chức ở ngưỡng chấp nhận được, hệ thống thứ hai – kiểm soát nội bộ, được thiết lập trên cơ sở các biện pháp, chính sách, thủ tục, tinh thần, giá trị, chức năng, thẩm quyền của những người liên quan và trở thành phương tiện sống còn trong hoạt động của mọi doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực, cải tiến hiệu quả hoạt động, hạn chế các sự cố, và hoàn thành mục tiêu của tổ chức.

Khóa học Thiết lập hệ thống kiểm soát nội  bộ tại Kế toán Thuế Centax sẽ giúp cho các bạn hiểu rõ

  • Hiểu biết về thống kiểm soát nội bộ.
  • Các xác định rủi ro và ngăn ngừa rủi ro
  • Xác định điểm quan trọng trong một hệ thống kiểm soát nội bộ theo chuẩn Quốc tế: Nguyên tắc bất kiêm nhiệm, nguyên tắc lợi ích – chi phí,…
  • Cách thức xây dựng các quy trình kiểm soát thông qua các Case-studies với các ngành kinh doanh khách nhau
  • Áp dụng chiến lược kiểm soát và giám sát quá trình thực hiện..

Ai là người nên học Thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ

  • Các chủ doanh nghiệp muốn xây dựng quy trình kiểm soát nội bộ doanh nghiệp
  • Các bạn đang làm trong bộ phận tài chính – kế toán.
  • Các sinh viên chuyên ngành tài chính – kế toan muốn trang bị trước kỹ năng
  • Bộ phận KSNB, thành viên, trưởng ban kiểm soát các công ty, tập đoàn

Nội dung khóa học Thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ

Chủ đề 1: Tiếp cận với Hệ thống kiểm soát nội bộ

Chủ đề 2: Rủi ro và đánh giá rủi ro

Chủ đề 3: Cơ chế kiểm soát

Chủ đề 4: Ma trận kiểm soát

Chủ đề 5: Thiết lập quy trình kiểm soát trong hoạt động của doanh nghiệp

Thời gian và học phí : 

– Thời gian khóa học: 4 buổi

– Học phí cho toàn bộ khóa học: 2.000.000 VNĐ

– Lich học: Học viên lựa chọn một trong các ca học sau:

      + Sáng: 2,4,6 hoặc 3,5,7 : từ 8h30 đến 11h

      + Chiều: 2,4,6 hoặc 3,5,7 : từ 14h đến 16h30

      + Tối : 2,4,6 hoặc 3,5,7 : từ 18h đến 20h30

      + Thứ 7, CN

      + Học theo yêu cầu : Học liên tục các ngày trong tuần

3. Cam kết của Kế toán thuế Centax

      + Các bạn có thể tới tham dự thử lớp Thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ, trước khi quyết định học chính thức.

      + Sau khi đã vào học chính thức 01 buổi, nếu không muốn học tiếp, Các bạn có quyền nhận lại ngay 100% số học phí đã nộp.

     + Chia sẻ cơ hội và hỗ trợ mãi mãi về sau.

 + Nếu có bất kỳ điều gì phàn nàn, hãy gọi trực tiếp cho hotline                         091.334.0354

Tags: