Thanh lý tài sản cố định đã hết khấu hao.

Thanh lý tài sản cố định đã hết khấu hao

Thanh lý tài sản cố định đã hết khấu hao

Khi doanh nghiệp muốn thanh lý Tài sản cố định đã hết khấu hao thì có phải xuất hóa đơn không? Mức thuế suất đối với hàng thanh lý như thế nào? Cách hạch toán và hồ sơ cần những gì? Kế toán thuế Centax xin chia sẻ tới bạn đọc bài viết:

Thanh lý tài sản cố định đã hết khấu hao

 1. Thanh lý tài sản cố định có phải xuất hóa đơn không?

Căn cứ Thông tư 26/2015/TT-BTC tại Điều 3, Khoản 7 Sửa đổi, bổ sung Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC như sau:
“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).”

Theo quy định trên, công ty bạn bán thanh lý tài sản cố định Phải lập hoá đơn GTGT giao cho khách hàng.

 1. Thuế suất thuế GTGT đối với Tài sản cố định thanh lý:

Thuế suất thuế GTGT đối với tài sản cố định thanh lý, đơn vị  thực hiện theo quy định của Thông tư 219/2013/TT-BTC

 1. Hạch toán thanh lý tài sản cố định

1/ Ghi giảm TSCĐ

Nợ TK 214

 Có TK 211

2/ DT bán thanh lý TSCĐ

Nợ TK 111,112,131…

Có TK  711,

Có TK 3331

 1. Hồ sơ thanh lý TSCĐ:

 • Lập hội đồng xác định giá tài sản cố định
 • Quyết định thanh lý tài sản cố định
 • Biên bản kiểm kê tài sản cố định
 • Biên bản đánh giá lại tài sản cố định
 • Hợp đồng kinh tế bán tài sản cố định được thanh lý
 • Biên bản giao nhận tài sản cố định
 • Biên bản hủy tài sản cố định
 • Thanh lý hợp đồng kinh tế bán tài sản cố định
 • Biên bản thanh lý tài sản cố định

Mời các bạn tham khảo các bài viết khác tại Kế toán thuế Centax:

Biên bản thanh lý tài sản cố định theo thông tư 200

Hồ sơ, thủ tục thanh lý tài sản cố định

Sơ đồ kế toán thanh lý, nhượng bán tài sản cố định hữu hình dùng vào hoạt động sản xuất kinh doanh theo Thông tư 133.

 

Tags: