thuế thu nhập cá nhân toàn cầu

  • Thuế thu nhập cá nhân toàn cầu do công ty trả thay.

    Các công ty Việt Nam có người nước ngoài được cử đến làm việc luôn găp phải vướng mắc trong việc trả thay thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài. Liệu khi trả thay thuế TNCN cho người nước ngoài thì chi phí này có được tính vào chi phí được trừ không?..

    chi tiết >>