Mức phạt vi phạm về Báo cáo tài chính

  • Mức phạt và hành vi vi phạm về Báo cáo tài chính

    Nghị định 41/2018/NĐ-CP quy định những hành vi vi phạm về Báo cáo tài chính và các mức phạt tương ứng, lên tới 50tr đồng. Kế toán thuế Centax xin chia sẻ với các bạn những quy định này qua bài viết: Mức phạt và hành vi vi phạm về Báo cáo tài chính

    chi tiết >>