Khóa học kế toán xuất nhập khẩu Centax

  • Khóa học kế toán xuất nhập khẩu

    Nội dung đào tạo khóa học kế toán xuất nhập khẩu Giới thiệu thông tin công ty xuất nhập khẩu. Giúp học viên tìm hiểu về những nguyên tắc hạch toán kế toán trong đơn vị Hướng dẫn thực hành kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp xuất nhập khẩu Nhập số liệu trên hóa..

    chi tiết >>