Sửa chữa TSCĐ có được đưa vào nguyên giá không?

Sửa chữa TSCĐ có được đưa vào nguyên giá không?

Sửa chữa TSCĐ có được đưa vào nguyên giá không? – Kế toán Centax

Câu hỏi:

Bên công ty em có xây nhà xưởng và hình thành nguyên giá. Trong thời gian sử dụng có bị mưa dột trên mái, và vách xung quanh vì tận dụng tôn cũ. Mỗi khi sửa chữa chi phí hết khoảng 200 triệu đồng đến 1 tỷ đồng. Bên công ty đã hạch toán vào tăng nguyên giá tài sản và khấu hao tiếp. Vì trong quá trình sửa chữa tài sản vẫn duy trì hoạt động bình thường.
Làm như vậy có đúng không? hay phải hạch toán qua TK 242 (chi phí trả trước dài hạn) phần sửa chữa đó và phân bổ dần.

Trả lời:

Căn cứ Thông tư 45/2013/TT-BTC tại Điều 7, Khoản 2 quy định về đầu tư, nâng cấp, sửa chữa tài sản cố định như sau:

“1. Các chi phí doanh nghiệp chi ra để đầu tư nâng cấp tài sản cố định được phản ánh tăng nguyên giá của TSCĐ đó, không được hạch toán các chi phí này vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ.

“2. Các chi phí sửa chữa tài sản cố định không được tính tăng nguyên giá TSCĐ mà được hạch toán trực tiếp hoặc phân bổ dần vào chi phí kinh doanh trong kỳ, nhưng tối đa không quá 3 năm.
Đối với những tài sản cố định mà việc sửa chữa có tính chu kỳ thì doanh nghiệp được trích trước chi phí sửa chữa theo dự toán vào chi phí hàng năm. Nếu số thực chi sửa chữa tài sản cố định lớn hơn số trích theo dự toán thì doanh nghiệp được tính thêm vào chi phí hợp lý số chênh lệch này. Nếu số thực chi sửa chữa tài sản cố định nhỏ hơn số đã trích thì phần chênh lệch được hạch toán giảm chi phí kinh doanh trong kỳ.”

Căn cứ theo các quy định trên thì công ty chỉ sửa chữa mà không làm thay đổi tính năng sử dụng hoặc nâng cấp tài sản cố định thì chi phí sửa chữa này không được tăng nguyên giá TSCĐ mà được hạch toán trực tiếp tăng chi phí nếu chi phí nhỏ hoặc được phân bổ dần vào chi phí nhưng tối đa không quá 3 năm. Do đó chi phí sửa chữa nhà xưởng công ty bạn hạch toán vào TK 242 và phân bổ dần vào chi phí.

Đối với tài sản đi thuê thì chi phí sửa chữa sẽ trích như thế nào? Mời bạn tham khảo tại đây: Phân bổ chi phí sửa chữa tài sản cố định đi thuê

Bản quyền bài viết thuộc về Kế toán Centax.

Khi copy vui lòng ghi đầy đủ nguồn: www.centax.edu.vn

Tags: