So sánh xử lý vi phạm hành chính về hóa đơn thông tư 10/2014 và Thông tư 176/2016.

Xử lý vi phạm hành chính về hóa đơn

Xử lý vi phạm hành chính về hóa đơn

Kế toán khó có thể tránh khỏi các lỗi vi phạm đặc biệt là về hóa đơn. Nhằm giúp các doanh nghiệp hiểu rõ từng trường hợp vi phạm và quy định cụ thể cho từng mức độ vi phạm. Bộ tài Chính đã ban hành Thông tư 176/2016/TT-BTC  sửa đổi Thông tư 10/2014/TT-BTC  về việc xử lý vi phạm hành chính về hóa đơn được áp dụng kể từ ngày 15/12/2016. Kế toán thuế Centax xin chia sẻ tới bạn đọc bài viết: 

So sánh xử lý vi phạm hành chính về hóa đơn thông tư 10/2014 và Thông tư năm 176/2016

Khoản mục sửa đổiNội dung sửa đổiThông tư 176/2016Thông tư 10/2014
Khoản 1 điều 7– Hành vi đặt in hóa đơn mà không ký hợp đồng in bằng văn bản.Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồngPhạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng
Điểm b2, khoản 1 điều 7–  Bên đặt in và bên nhận in hóa đơn không ký các phụ lục hợp đồng sổ sung khác.Phạt tiền ở mức tối thiểu của khung tiền phạt là 500.000 đồngb.2) Phạt tiền ở mức tối thiểu của khung tiền phạt là 2.000.000 đồng
Khoản 2a điều 7–  Đặt in hóa đơn khi cơ quan thuế đã có văn bản thông báo tổ chức, doanh nghiệp không đủ điều kiện in hóa đơn2a. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồngTrước không có quy định về điểm nay
Khoản 6 điều 7Khắc phục hậu quả:–  Đặt in hóa đơn khi cơ quan thuế đã có văn bản thông báo tổ chức, doanh nghiệp không đủ điều kiện đặt in hóa đơnPhạt tiền từ: 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồngKhông quy định
Khoản  a điều 10–  Nộp thông báo điều chỉnh thông tin phát hành  hóa đơn khi thay đổi địa điểm sau 10 ngày–  Sử dụng hóa đơn đã phát hành nhưng chưa đến ngày sử dụngPhạt tiền từ :500.000 đồng đến  1.500.000 đồngTối thiểu 2.000.000
Khoản c điều 10–  Lập thông báo phát hành không có đầy đủ nội dung  theo quy định–   Không niêm yết thông báo phát hành hóa đơn–   Nộp thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn khi thay đổi địa điểm kinh doanh sau 20 ngày bắt đầu sử dụng HĐ tại địa chỉ mớiPhạt từ: 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồngChưa quy định
Khoản 3 điều 11–  Làm mất, cháy, hỏng hoá đơn đã phát hành nhưng chưa lập hoặc hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) nhưng khách hàng chưa nhận được hoá đơn khi hoá đơn chưa đến thời gian lưu trữ hoặc hóa đơn đã lập theo bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ; trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc do sự kiện bất ngờ, sự kiện bất khả kháng khác thì không bị xử phạt tiền.Không bị phạtPhạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng
Khoản 1 điều 12–   Đối với hành vi làm mất, cháy, hỏng hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) để hạch toán kế toán, kê khai thuế và thanh toán vốn ngân sách; trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc do sự kiện bất ngờ, sự kiện bất khả kháng khác thì không bị xử phạt tiền.–   Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng), người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, người bán đã kê khai, nộp thuế, có hợp đồng, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa, dịch vụ và có một tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt ở mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có từ hai tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt cảnh cáo.Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng.
Khoản 1, khoản 2 và bổ sung khoản 4 vào Điều 13 như sau: –  Lập sai hoặc không đầy đủ nội dung thông báo hoặc báo cáo  trừ thông báo phát  hànhPhạt tiền từ 200.000 đồng 1.000.000 đồng.Doanh nghiệp tự phát hiện sai sót lập báo cáo thay thế gửi cơ quan thuế trước khi có quyết định kiểm tra không  bị phạtPhạt tiền từ 200.000 đồng 1.000.000 đồng.Ngoài bị phạt tiền doanh nghiệp phải gửi lại thông báo
Khoản  2 điều 13–  Nộp chậm thông báo, báo cáo thuếPhạt cảnh cáo (1-10 ngày)Phạt cảnh cáo (1-5 ngày)Phạt cảnh cáo  (6-10) nếu có tình tiết giảm nhẹ
Khoản 4 điều 13 –   Biện pháp khắc khắc phục hậu quảTổ chức, cá nhân vi phạm khoản 1 Điều này phải lập và gửi lại cơ quan thuế thông báo, báo cáo đúng quy định.”Không quy định

Trên đây là bài viết so sánh xử lý vi phạm hành chính về hóa đơn của Thông tư 10/2014/TT-BTC và Thông tư 176/2016/TT-BTC , 

Mời các bạn tham khảo các bài viết:

Nghị định số 49/2016/ND-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.

Thay đổi mức phạt vi phạm hóa đơn áp dụng từ ngày 01/08/2016

 

Tags: