Sơ đồ kế toán TSCĐ phát hiện thiếu theo Thông tư 133.

Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.
Để giúp cho doanh nghiệp nắm bắt kịp thời và đầy đủ các thay đổi của Thông tư 133/2016/TT-BTC, chủ động thực hiện các thay đổi nhằm tuân thủ Pháp luật Kế toán. Kế toán Centax xin cung cấp tới các bạn bài viết:

Sơ đồ kế toán TSCĐ phát hiện thiếu theo Thông tư 133 (Trường hợp có quyết định xử lý ngay)

TSCĐ phát hiện thiếu chưa rõ nguyên nhân _ Kế toán thuế Centax

TSCĐ phát hiện thiếu chưa rõ nguyên nhân _ Kế toán thuế Centax

Sơ đồ kế toán TSCĐ phát hiện thiếu theo Thông tư 133 (Trường hợp chưa xác định được nguyên nhân)

Kế toán TSCĐ phát hiện thiếu nhưng chưa rõ nguyên nhân _ kế toán Thuế Centax

Kế toán TSCĐ phát hiện thiếu nhưng chưa rõ nguyên nhân _ kế toán Thuế Centax

Trên đây là bài viết: Sơ đồ kế toán TSCĐ phát hiện thiếu theo Thông tư 133.

Để hiểu thêm về Chế độ kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, mời các bạn xem thêm những bài viết:

Phương pháp kế toán giảm tài sản cố định theo Thông tư 133 – TK 211

Phương pháp kế toán hao mòn tài sản cố định theo Thông tư 133 – TK 214

Phương pháp kế toán quỹ khen thưởng phúc lợi theo Thông tư 133 – TK 353

Tags: