Sản phẩm sơ chế thông thường không kê khai chịu thuế

Sản phẩm sơ chếTheo quy định của Luật thuế GTGT, những sản phẩm nông, lâm, thủy, hải sản qua sơ chế thông thường thì không chịu thuế. Vậy thế nào được gọi là sơ chế thông thường. Kế toán Centax xin chia sẻ với các bạn vấn đề này qua bài viết:

Sản phẩm sơ chế thông thường không kê khai chịu thuế

1. Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT như sau:

Tại khoản 5 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC quy định như sau:

“5. Doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Trên hóa đơn GTGT, ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi, gạch bỏ.

Hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức kinh tế khác nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT khi bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường ở khâu kinh doanh thương mại thì kê khai, tính nộp thuế GTGT theo tỷ lệ 1% trên doanh thu”.

Theo quy định trên, những trường hợp không kê khai chịu thuế bao gồm:

  • Doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường: Bán cho các doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại.
  • Lưu ý: Nếu kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp: thì vẫn tính 1% trên doanh thu

2. Thế nào là các sản phẩm sơ chế thông thường

Theo hướng dẫn tại Công văn số 7062/BTC-TCT của Bộ Tài chính, thì những sản phẩm sau được coi là chưa chế biến hoặc chỉ qua sơ chế thông thường:

“Ví dụ các sản phẩm sau đây là sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa chế biến thành sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường, thực phẩm tươi sống không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT ở khâu kinh doanh thương mại:

1. Tôm nguyên liệu (chưa chế biến thành sản phẩm khác hoặc chỉ sơ chế thông thường) – làm sạch – để nguyên con hoặc lặt đầu, bóc vỏ (xẻ lưng, rút tim…), cắt bụng, ép duỗi thẳng – xếp vào vỉ – hút chân không – đông lạnh.

2. Mực tươi – làm sạch – phân loại – cắt khúc, xếp khuôn – cấp đông – đóng gói – xuất bán.

3. Cá file; tôm, cá cấp đông.

4. Hạt điều tươi – phơi – hạt điều khô – sàng, hấp, cắt tách – sấy khô – bóc vỏ lụa – hun trùng – đóng thùng.

5. Lúa (thóc) xay xát ra gạo – gạo đã qua công đoạn đánh bóng.

6. Sản phẩm cám, tấm, trấu được tạo ra từ quá trình xay xát thóc được coi là sản phẩm trồng trọt mới qua sơ chế thông thường hoặc chưa chế biến thành sản phẩm khác.

7. Phế phẩm, phụ phẩm của sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản như tấm; trấu; đầu tôm; vỏ tôm; đầu cá; xương cá; nội tạng và phế phẩm thu được sau giết mổ khác của động vật; mỡ tươi; … ở khâu kinh doanh thương mại cũng thuộc trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.”

Mời các bạn tham khảo Công văn số 7062/BTC-TCT

Tags: