Quy trình kế toán thuế trong doanh nghiệp

quy trình kế toán thuế trong doanh nghiệp  - ảnh chính

Kế toán thuế trong doanh nghiệp là một bộ phận chức năng, chuyên biệt. Kế toán Centax xin chia sẻ với các bạn quy trình kế toán thuế trong doanh nghiệp để các bạn tham khảo và thực hiện

ketoanthue

 

Mời các bạn tham khảo các bài viết sau:

Cách sắp xếp và lưu trữ hồ sơ chứng từ kế toán thuế

Sai sót dễ gặp phải trong công tác kế toán thuế

Sơ đồ kế toán thuế giá trị gia tăng được khấu trừ theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Nhập khẩu hàng hóa và những điều lưu ý về kê khai thuế và hạch toán

Kế toán thuế GTGT

Tags: