Quy trình kế toán mua hàng bán hàng trong doanh nghiệp

Quy trình kế toán mua hàng bán hàng trong doanh nghiệp

Những bước, những công việc, những mối quan hệ với các bộ phận trong phân hệ mua hàng và bán hàng trong doanh nghiệp sẽ được mô tả rõ trong quy trình mua bán hàng hóa trong doanh nghiệp qua sơ đồ sau. Kế toán Centax xin cung cấp cho các bạn Quy trình kế toán mua hàng bán hàng trong doanh nghiệp

1. Quy trình mua hàng và công nợ phải trả

Quy trình kế toán mua hàng bán hàng trong doanh nghiệp

 

2. Quy trình bán hàng và công nợ phải thu

Quy trình kế toán mua hàng bán hàng trong doanh nghiệp

Mời các bạn tham khảo thêm quy trình:

Kế toán nhà hàng

Quy trình bán hàng cho các mô hình kinh doanh

Quy trình tính giá thành

Quy trình kế toán tiền gửi ngân hàng

Quy trình kế toán tiền mặt

Tags: