Quy trình bán hàng cho các mô hình kinh doanh

Quy trình bán hàng cho các mô hình kinh doanh - ảnh chính

Các công ty tùy thuộc vào mô hình, lĩnh vực kinh doanh, trình độ quản lý của mình để có quy trình bán hàng khác nhau. Bài viết này, Kế toán Centax xin cung cấp một số sơ đồ quy trình bán hàng, các bước và thủ tục của quy trình này để các chủ doanh nghiệp tham khảo. Bài viết này cũng đưa ra quy trình hạch toán đối với nghiệp vụ bán hàng, để các kế toán tham khảo thực hiện.

1. Quy trình bán hàng giản đơn, và các chứng từ của từng bước trong nghiệp vụ bán hàng

 

2. Quy trình bán hàng giản đơn có hệ thống kiểm soát

 

 

3. Quy trình bán hàng phân theo từng phân hệ với từng bộ phận tương ứng

 

4. Quy trình bán hàng có kế hoạch, chiến lược, chiến dịch kinh doanh cho từng bộ phận

 

5. Quy trình bán hàng chi tiết đầy đủ, với mục tiêu, chiến lược và quản lý khách hàng tiềm năng

6. Quy trình hạch toán của kế toán bán hàng

 

7. Sơ đồ hạch toán kế toán bán hàng

Mời các bạn tham khảo các bài viết sau:

Quy trình kế toán mua hàng, bán hàng trong doanh nghiệp

Quy trình kế toán tiền gửi ngân hàng

Quy trình kế toán hàng tồn kho

Quy trình tính giá thành

Kế toán nhà hàng

Tags: