Quy định về việc khách hàng không lấy hóa đơn

nguoi mua khong lay hoa donNhững doanh nghiệp bán lẻ cho người dân, thường gặp trường hợp khách hàng không lấy hóa đơn. Gặp những trường hợp như vậy, doanh nghiệp phải thực hiện như thế nào? Kế toán thuế Centax xin chia sẻ với các bạn quy định về việc này qua bài viết:

Quy định về việc khách hàng không lấy hóa đơn

1. Quy định về việc xuất  hóa đơn khi bán hàng.

Tại Khoản 7, Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một s điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một s điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“… Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất)”.

Theo quy định trên, khi bán hàng hóa, dịch vụ, người bán phải xuất hóa đơn, kể cả trường hợp hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu và hàng hóa dịch vụ cho biếu tặng.

2. Quy định về việc khách hàng không lấy hóa đơn.

Tại Khoản 7, Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một s điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một s điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“…Trường hp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hóa đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế”. Riêng đối với các đơn vị bán lẻ xăng dầu, nếu người mua không yêu cầu lấy hóa đơn, cuối ngày đơn vị phải lập chung một hóa đơn cho tổng doanh thu người mua không lấy hóa đơn phát sinh trong ngày

Tại công văn số 165/TCT-DNL ngày 12/1/2017, Tổng cục thuế hướng dẫn việc lập hóa đơn đối với Tổng công ty truyền hình cáp Việt Nam như sau:

“Trường hợp Tổng công ty truyền hình cáp Việt Nam cung cấp dịch vụ truyền hình gồm: truyền hình cáp, truyền hình k thuật số và các dịch vụ GTGT khác qua mạng truyền hình cáp (không phân biệt tổng giá trị thanh toán trên 200.000 đồng hay dưới 200.000 đồng) mà khách hàng không lấy hóa đơn thì Tổng công ty truyền hình cáp Việt Nam lập chung một (01) hóa đơn ghi nhận tổng doanh thu người mua không lấy hóa đơn phát sinh trong kỳ tính cước. Chỉ tiêu người mua trên hóa đơn ghi rõ “người mua không lấy hóa đơn

Theo quy định trên, nếu khách hàng không lấy hóa đơn, doanh nghiệp thực hiện như sau:

  • Vẫn lập hóa đơn cho khách hàng, ghi rõ người mua không lấy hóa đơn
  • Trường hợp trong ngày có nhiều khách hàng không lấy hóa đơn, thì lập bảng kê và lập  một hóa đơn ghi rõ người mua không lấy hóa đơn.

Mời các bạn tham khảo công văn số 165/TCT-DNL

Mời các bạn tham khảo bài viết Có phải xuất hóa đơn khi khách hàng chuyển khoản

Tags: