Quy định về việc kê khai thuế đối với hàng biếu tặng

Hàng biếu tặng- Kế toán thuế Centax

Hàng biếu tặng- Kế toán thuế Centax

Trong giao dịch kinh doanh, nhiều công ty sẽ nhận được hàng biếu tặng, hoặc biếu tặng đối tác của mình hàng hóa dịch vụ. Đối với hàng hóa dịch vụ khi nhận biếu tặng và cho biếu tặng, được quy định kê khai thuế như thế nào? Kế toán thuế Centax xin chia sẻ với các bạn vấn đề này qua bài viết: 

Quy định về việc kê khai thuế đối với hàng biếu tặng 

1. Quy định về xuất hóa đơn với hàng biếu tặng.

– Tại điểm 3 khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính, quy định:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất)”.

– Tại khoản 9 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính, quy định:

“2.4. Sử dụng hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, cho, biếu, tặng đối với tổ chức kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

  1. a) Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải lập hoá đơn, trên hoá đơn ghi tên và số lượng hàng hoá, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu và thực hiện theo hướng dẫn của pháp luật về thuế GTGT.

Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động thì phải lập hoá đơn GTGT (hoặc hoá đơn bán hàng), trên hoá đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hoá đơn xuất bán hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng.”

Theo quy định trên, khi xuất hàng biếu tặng, doanh nghiệp phải thực hiện như sau:

  • Xuất hóa đơn cho hàng biếu tặng
  • Trên hóa đơn rõ hàng biếu tặng
  • Ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuếnhư hàng bán

2. Quy định về thuế GTGT với hàng biếu tặng.

2.1 Quy định về kê khai thuế GTGT khi nhận hàng biếu tặng.

– Tại khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính, quy định điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào:

“1. Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

2. Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ các trường hợp giá trị hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từng lần có giá trị dưới hai mươi triệu đồng, hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT và trường hợp cơ sở kinh doanh nhập khẩu hàng hóa là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài

Theo quy định trên, hàng hóa cho biếu tặng không kê khai thuế đầu vào, vì đơn vị không thanh toán tiền khi nhận hàng biếu tặng

2.2 Quy định về kê khai thuế GTGT khi biếu tặng hàng hóa

Trả  lời về việc kê khai tính thuế đầu ra đối với hàng biếu tặng, tại Công văn số: 9739/CCT-TTHT ngày 03 tháng 9 năm 2015, Cục thuế Khánh hòa đã trả lời doanh nghiệp như sau:

“Khi doanh nghiệp của bà bán hàng cũng có xuất hóa đơn GTGT ghi hàng biếu, tặng (của nhà cung cấp) đi kèm, có tính thuế GTGT nhưng không thu tiền thì doanh nghiệp của bà phải kê khai nộp thuế GTGT đối với hàng biếu, tặng.”

Theo quy định trên, khi xuất hàng biếu tặng, doanh nghiệp phải

  • Xuất hóa đơn cho hàng biếu tặng
  • Kê khai nộp thuếGTGT cho hàng biếu tặng

Mời các bạn tham khảo Công văn số 9739/CCT-TTHT

Để tìm hiểu thêm về hàng cho biếu tặng, mời các bạn tham khảo thêm những bài viết: 

Giá tính thuế với hàng hóa cho, biếu tặng…

Công văn số 2399/CT -TTHT ngày 19/3/2015 của cục thuế TP HCM về xuất hoá đơn cho hàng biếu tặng

Những lưu ý khi xuất hàng hoá cho biếu tặng

Thuế giá trị gia tăng của tài sản nhập khẩu được biếu tặng

Quy định mới nhất về hạch toán hàng cho biếu tặng, trả thay lương

Hồ sơ thủ tục và hạch toán với tài sản, hàng hóa được biếu tặng