Quy định sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

Nhiều doanh nghiệp còn lúng túng trong việc sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ. Vậy quy định về việc in và sử dụng, quản lý phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ như thế nào? Kế toán Thuế Centax xin chia sẻ với các bạn qua bài viết:

Quy định sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

1. Quy định sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:

Tại Khoản 4 Điều 3 thông tư này, quy định loại và hình thức hóa đơn:

Các chứng từ được in, phát hành, sử dụng và quản lý như hóa đơn gồm phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý (mẫu số 5.5 và 5.6 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này).

Tại Khoản 1 Điều 14, Thông tư này quy định nguyên tắc lập hóa đơn:

Hóa đơn được lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn.

Trường hợp tổ chức kinh doanh có nhiều đơn vị trực thuộc trực tiếp bán hàng hoặc nhiều cơ sở nhận ủy nhiệm cùng sử dụng hình thức hóa đơn đặt in có cùng ký hiệu theo phương thức phân chia cho từng cơ sở trong toàn hệ thống thì tổ chức kinh doanh phải có sổ theo dõi phân bổ số lượng hóa đơn cho từng đơn vị trực thuộc, từng cơ sở nhận ủy nhiệm. Các đơn vị trực thuộc, cơ sở nhận ủy nhiệm phải sử dụng hóa đơn theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn trong phạm vi số hóa đơn được phân chia.

Theo quy định trên, việc quản lý, sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ được quy định như việc quản lý sử dụng hóa đơn. Doanh nghiệp khi cần sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ phải thực hiện những việc sau:

  • Ký hợp đồng in Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ
  • Phát hành Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ
  • Quản lý và sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ như hóa đơn
  • Báo cáo sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ hàng kỳ

2. Những doanh nghiệp sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

Theo Thông tư 39/2014/TT-BTC, tại Phụ lục 04, quy định về những trường hợp sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội  bộ, bao gồm những doanh nghiệp sau:

  • Doanh nghiệp ủy thác nhập khẩu khi xuất hàng trả ủy thác, mà hàng này chưa nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu
  • Doanh nghiệp xuất khẩu, xuất hàng hóa để vận chuyển đến cửa khẩu hay đến nơi làm thủ tục xuất khẩu
  • Doanh nghiệp ủy thác xuất khẩu hàng hóa, khi xuất hàng giao cho cơ sở nhận ủy thác
  • Doanh nghiệp gửi hàng đại lý cho doanh nghiệp nhận bán hàng đại lý
  • Trường hợp các đơn vị trực thuộc của cơ sở kinh doanh nông, lâm, thủy sản đã đăng ký, thực hiện kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có thu mua hàng hóa là nông, lâm, thủy sản để điều chuyển, xuất bán về trụ sở chính của cơ sở kinh doanh thì khi điều chuyển, xuất bán, đơn vị trực thuộc sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, không sử dụng hóa đơn GTGT.
  • Tổ chức, cá nhân xuất hàng hóa bán lưu động

3. Mẫu Phiếu xuất kho

Theo quy định tại Phụ lục 04, Thông tư 39/2014/TT-BTC, Mẫu phiếu xuất kho  được quy định như sau:

5.4. Mẫu tham khảo Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

     Mẫu số: 03 XKNB
Tên tổ chức, cá nhân: ……………………………………………………………………………
Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………….
Mã số thuế:…………………………………………………………… Ký hiệu:
      Số:
PHIẾU XUẤT KHO KIÊM VẬN CHUYỂN NỘI BỘ
Liên 1: Lưu
Ngày………  tháng………năm ………
        
Căn cứ lệnh điều động số:…………………Ngày…….tháng…………năm………………
của ……………………………về việc………………    
Họ tên  người vận chuyển…………………Hợp đồng số………………………
Phương tiện vận chuyển:…………………………………………………………………………
Xuất tại kho: ……………………………………………………………………………………..
Nhập tại kho: …………………………………………………………………………………….
STTTên nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư (sản phẩm, hàng hóa)Mã sốĐơn vị tínhSố lượngĐơn giáThành tiền
Thực xuấtThực nhập
        
        
        
 Tổng cộng: 
        
 Người lậpThủ kho xuấtNgười vận chuyểnThủ kho nhập
 (ký, ghi rõ họ tên)(ký, ghi rõ họ tên)(ký, ghi rõ họ tên)(ký, ghi rõ họ tên)
        
     
     
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn)
        
 Ghi chú:     
 – Liên 1: Lưu     
 – Liên 2: Dùng để vận chuyển hàng     
 – Liên 3: Nội bộ     
         

 

5.5. Mẫu tham khảo Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý                                                                                                                                     Mẫusố:04HGDL

Tên tổ chức, cá nhân:…………………………………………………………………Ký hiệu:
Địa chỉ:……………………………………………………………Số:
Mã số thuế:………………………………………………………… 
      
PHIẾU XUẤT KHO HÀNG GỬI BÁN ĐẠI LÝ
Liên 1: Lưu
                     Ngày………tháng………. năm……… 
Căn cứ hợp đồng kinh tế số: ……………Ngày………..tháng…………. năm…………
của ……………………………với (tổ chức, cá nhân)………………MST:……… 
Họ tên  người vận chuyển:  ……………………………Hợp đồng số:….. 
Phương tiện vận chuyển: …………………………………………………………………
Xuất tại kho:  ……………………………………………………………………………..
Nhập tại kho: …………………………………………………………………………….. 
STTTên nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư (sản phẩm, hàng hóa)Mã sốĐơn vị tínhSố lượngĐơn giáThành tiền
       
       
 Tổng cộng: 
           

 

 

Người nhận hàng

(ký, ghi rõ họ tên)

Người lập

(ký, ghi rõ họ tên)

Thủ kho xuất

(ký, ghi rõ họ tên)

Người vận chuyển

(ký, ghi rõ họ tên)

Thủ kho nhập

(ký, ghi rõ họ tên)

 

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

 

            Ghi chú:         Liên 1: Lưu

Liên 2: Giao cho đại lý bán hàng

Liên 3: Nội bộ

Tags: