Quy định kê khai thuế TNCN và thuế TTĐB của đơn vị trực thuộc

Quy định kê khai thuế TNCN và thuế TTĐB của đơn vị trực thuộc

Doanh nghiệp chi nhánh, các đơn vị phụ thuộc được chia làm hai loại là Đơn vị hạch toán phụ thuộc và Đơn vị hạch toán độc lập. Tùy theo sự phân công, ủy nhiệm của trụ sở chính mà đơn vị trực thuộc được hạch toán độc lập hay phụ thuộc với trụ sở chính. Khi hạch toán như vậy, từng cách hạch toán mà doanh nghiệp, đơn vị đó có những quyền và nghĩa vụ khác nhau. 

Việc kê khai Thuế thu nhập cá nhân và kê khai thuế Tiêu thụ đặc biệt của trường hợp hạch toán phụ thuộc có khác gì so với hạch toán độc lập. Kế toán Centax xin chia sẻ bài viết Quy định kê khai thuế TNCN và thuế TTĐB của đơn vị trực thuộc 

1. Kê khai thuế Thu nhập cá nhân đối với đơn vị trực thuộc

Theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC về Hướng dẫn các quy định về quản lý thuế thì:

“c) Nơi nộp hồ sơ khai thuế

– Tổ chức, cá nhân trả thu nhập là cơ sở sản xuất, kinh doanh nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân.”

Theo quy định trên, có thể quy định về các kê khai thuế TNCN với cơ sở trực thuộc như sau:

  • Cơ sở trực thuộc hạch toán độc lập: Kê khai thuế riêng và nộp tờ khai cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý tại địa phương có cơ sở trực thuộc.
  • Cơ sở trực thuộc hạch toán phụ thuộc:

– Nếu lương người lao động do Công ty trực tiếp chi trả, cơ sở trực thuộc chỉ chi trả hộ: Kê khai thuế tập trung tại trụ sở chính.

– Nếu lương người lao động do cơ sở trực thuộc trực tiếp chi trả: Cơ sở trực thuộc kê khai thuế riêng và nộp tờ khai cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý cơ sở trực thuộc.

2. Kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt đối với đơn vị trực thuộc

Theo quy định tại Điểm b, c Khoản 1 Điều 13 Thông tư 156/2013/TT – BTC quy định về kê khai thuế TTĐB như sau:

1. Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt cho cơ quan thuế

b) Trường hợp người nộp thuế sản xuất hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thực hiện bán hàng qua chi nhánh, cửa hàng, đơn vị trực thuộc hoặc bán hàng thông qua đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng, xuất hàng bán ký gửi, người nộp thuế phải khai thuế tiêu thụ đặc biệt cho toàn bộ số hàng hóa này với cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Các chi nhánh, cửa hàng, đơn vị trực thuộc, đại lý, đơn vị bán hàng ký gửi không phải khai thuế tiêu thụ đặc biệt nhưng khi gửi Bảng kê bán hàng cho người nộp thuế thì đồng gửi một bản cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc, đại lý, đơn vị bán hàng ký gửi để theo dõi.

c) Trường hợp người nộp thuế có cơ sở phụ thuộc sản xuất hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính thì phải khai thuế tiêu thụ đặc biệt với cơ quan thuế quản lý trực tiếp tại địa phương nơi có cơ sở sản xuất.

Theo quy định trên việc kê khai thuế Tiêu thụ đặc biệt đối với cơ sở trực thuộc như sau:

Loại đơn vị trực thuộcChỉ phụ trách việc bán hàng, lưu thôngLà cơ sở sản xuất cùng địa phương cấp tỉnh với trụ sở

Là cơ sở sản xuất khác địa phương cấp tỉnh với trụ sở chính

Cách kê khai thuế TTĐBĐơn vị trực thuộc không phải khai thuế TTĐB nhưng khi gửi Bảng kê bán hàng cho người nộp thuế thì đồng gửi một bản cho cơ quan quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc, đại lý, đơn vị bán hàng ký gửi để theo dõiKhai thuế tập trung tại trụ sở chínhKhai thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp tại địa phương nơi có cơ sở sản xuất
  • Hạch toán: Thuế tiêu thụ đặc biệt được hạch toán vào TK 3332

Lưu ý: Để hiểu rõ được sự khác biệt giữa quy định về kế toán, thuế đối với cơ sở trực thuộc hạch toán độc lập và cơ sở hạch toán phụ thuộc mời các bạn tham khảo những bài dưới đây:

Chi tiết Quy định kê khai thuế môn bài và quản lý hóa đơn của đơn vị trực thuộc

Chi tiết Quy định kê khai thuế GTGT của đơn vị trực thuộc

Chi tiết Quy định kê khai thuế Thu nhập doanh nghiệp của đơn vị trực thuộc 

Tags: