Phụ lục II-Nghị định 87/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Phụ lục II-Nghị định 87/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ban hành kèm theo Nghị định 87/2010/NĐ-CP, Kế toán Centax mời bạn theo dõi.

PHỤ LỤC II

DANH MỤC CÁC NHÓM TRANG THIẾT BỊ CHỈ ĐƯỢC MIỄN THUẾ NHẬP KHẨU LẦN ĐẦU
(Ban hành kèm theo Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ)

STT

Trang thiết bị

1

Hệ thống cung cấp nước các loại

2

Hệ thống điều hòa và thông gió

3

Hệ thống phòng cháy và chữa cháy

4

Hệ thống xử lý rác và nước thải

5

Hệ thống vận chuyển (thang máy)

6

Hệ thống giặt là

7

Hệ thống thiết bị bảo vệ

8

Máy móc trang thiết bị y tế

9

Máy rút tiền, thanh toán tiền tự động

Mời các bạn theo dõi thêm bài viết:

Nghị định 87/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Phụ lục I-Nghị định 87/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu