Phụ cấp làm thêm ban đêm có tính vào TNCT không?

Phụ cấp làm thêm _ Kế toán thuế Centax

Phụ cấp làm thêm _ Kế toán thuế Centax

Phụ cấp làm thêm ban đêm 30% so với tiền công, tiền lương làm việc ban ngày làm việc trong giờ thì có phải tính là thu nhập chịu thuế không? Kế toán thuế Centax xin chia sẻ tới bạn đọc bài viết:

Phụ cấp làm thêm ban đêm có tính vào TNCT không?

Căn cứ Thông tư 111/2013/TT-BTC tại Điều 3, Khoản 1, Điểm i quy định các khoản thu nhập được miễn thuế như sau:

i) Thu nhập từ phần tiền lương, tiền công làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương, tiền công làm việc ban ngày, làm việc trong giờ theo quy định của Bộ luật Lao động. Cụ thể như sau:
i.1) Phần tiền lương, tiền công trả cao hơn do phải làm việc ban đêm, làm thêm giờ được miễn thuế căn cứ vào tiền lương, tiền công thực trả do phải làm đêm, thêm giờ trừ (-) đi mức tiền lương, tiền công tính theo ngày làm việc bình thường.
i.2) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập phải lập bảng kê phản ánh rõ thời gian làm đêm, làm thêm giờ, khoản tiền lương trả thêm do làm đêm, làm thêm giờ đã trả cho người lao động. Bảng kê này được lưu tại đơn vị trả thu nhập và xuất trình khi có yêu cầu của cơ quan thuế. “


Căn cứ theo quy định trên thì công ty chi phụ cấp làm ban đêm 30% so với tiền công tiền lương làm việc ban ngày, làm việc trong giờ theo quy định của pháp luật thì khoản thu nhập này là thu nhập được miễn thuế TNCN của người lao động.

Mời các bạn xem thêm bài viết:

Đi công tác vào ngày nghỉ có được tính làm thêm giờ

Quy định về làm thêm giờ và mức lương làm thêm giờ

Cách tính tiền lương làm thêm giờ mới nhất 

Bản quyền bài viết thuộc về Kế toán Centax.

Khi copy vui lòng ghi đầy đủ nguồn: www.centax.edu.vn

Tags: