Nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu bằng tiền mặt có được khấu trừ?

Nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu bằng tiền mặt có được khấu trừ?

Nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu bằng tiền mặt có được khấu trừ? – Kế toán Centax

Câu hỏi:

Khi nhập hàng người nhập khẩu nộp tiền thuế GTGT có giá trị trên 20 triệu đồng, chứng từ nộp thuế bằng tiền mặt tại cửa khẩu thì có được khấu trừ không?

Trả lời:

Căn cứ Thông tư 219/2013/TT-BTC tại Điều 15, Khoản 1 quy định về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào như sau:
“1. Có hoá đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hoá, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

2. Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ các trường hợp giá trị hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từng lần có giá trị dưới hai mươi triệu đồng, hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT và trường hợp cơ sở kinh doanh nhập khẩu hàng hóa là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.”

Căn cứ theo quy định trên:

  • Doanh nghiệp phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt với những hóa đơn có giá trị từ 20tr trở lên.
  • Với những chứng từ nộp thuế thì không quy định không được dùng tiền mặt.

Mời bạn đọc tham khảo thêm về điều kiện khấu trừ thuế tại đây: 

Không lập hóa đơn xuất khẩu, không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Tags: