Người được tặng tài sản có phải nộp thuế không?

Người được tặng tài sản có phải nộp thuế không? – Kế toán Centax

Người được tặng tài sản là anh trai ruột của vợ hoặc chồng thì cần các thủ tục nào? Người nhận có phải đóng loại thuế nào không?

Câu hỏi:

Vợ chồng tôi đồng sở hữu quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất nhưng muốn tặng cho anh trai ruột thì thủ tục thế nào và có phải đóng thuế không?

Trả lời:

1. Đối với thuế TNCN
Căn cứ tại Khoản 1.d Điều 3 Thông tư số 111/2013/TT-BTC quy định về thu nhập miễn thuế như sau:
Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản (bao gồm cả nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản) giữa: vợ với chồng; … ông nội, bà nội với cháu nội, ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh chị em ruột với nhau”
Căn cứ quy định trên trường hợp vợ chồng bạn là đồng sở hữu quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất khi tặng cho anh trai ruột của bạn thì người anh trai này chỉ được miễn thuế TNCN từ quà tặng đối với phần sở hữu của em ruột. Phần quà tặng nhận được từ em rể (em dâu) không được miễn thuế TNCN. Khi làm thủ tục nhận quà tặng, người anh trai này phải khai thuế TNCN theo quy định, kể cả đối với phần được miễn.
2. Đối với lệ phí trước bạ
Căn cứ Thông tư 34/2013/TT-BTC tại Khoản 1, Điều 1 sửa đổi Khoản 10 Điều 3 Thông tư số 124/2011/TT-BTC quy định như sau:
10. Nhà, đất thừa kế, hoặc là quà tặng giữa: vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau nay được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Trường hợp này, khi khai lệ phí trước bạ, người nhận tài sản phải xuất trình cho cơ quan thuế các giấy tờ hợp pháp chứng minh mối quan hệ với người thừa kế, cho, tặng hoặc xác nhận của uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người cho hoặc nhận tài sản thường trú về mối quan hệ trên.”

Như vậy, trong trường hợp này anh trai của bạn hoặc chồng bạn cũng chỉ được miễn lệ phí trước bạ đối với phần tài sản là quà tặng của em ruột. Phần tài sản nhận được từ em rể (em dâu) vẫn phải nộp lệ phí trước bạ theo quy định. Khi khai lệ phí trước bạ, người nhận tài sản phải xuất trình cho cơ quan thuế các giấy tờ hợp pháp chứng minh mối quan hệ với người tặng hoặc xác nhận của uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người cho hoặc nhận tài sản thường trú về mối quan hệ trên

Mời các bạn tha

Hồ sơ thủ tục và hạch toán với tài sản, hàng hóa được biếu tặng

Giá tính thuế với hàng hóa cho, biếu tặng…

Có bắt buộc xuất hóa đơn hàng cho, biếu, tặng?

Bản quyền bài viết thuộc về Kế toán Centax.

Khi copy vui lòng ghi đầy đủ nguồn: www.centax.edu.vn

Tags: