Nghị định 100/2016/NĐ-CP sửa đổi nhiều quy định về thuế

Nghị định 100-2016-NĐ-CP

Nghị định 100/2016/NĐ-CP – Kế toán Centax

Nghị định 100/2016/NĐ-CP sửa đổi nhiều quy định về thuế

Chính phủ đã ban hành Nghị định 100/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế, theo hướng có lợi cho doanh nghiệp. Kế toán thuế Centax xin gửi tới các bạn những điểm mới của Nghị định 100/2016/NĐ-CP

Những điểm mới của Nghị định 100/2016/NĐ-CP bao gồm:

1. Làm rõ và cụ thể các đối tượng được bổ sung vào diện không chịu thuế GTGT. 

  • Các sản phẩm không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT nhưng được khấu trừ thuế GTGT đầu vào là các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã khác là sản phẩm mới được làm sạch, phơi, sấy khô, bóc vỏ, tách hạt, cắt, ướp muối, bảo quản lạnh và các hình thức bảo quản thông thường khác.
  • Dịch vụ khám, chữa bệnh bao gồm cả vận chuyển, xét nghiệm, chiếu, chụp, máu và chế phẩm máu dùng cho người bệnh. Dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật bao gồm cả chăm sóc về y tế, dinh dưỡng và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí, vật lý trị liệu, phục hồi chức năng cho người cao tuổi, người khuyết tật.
  • Vận chuyển hành khách công cộng gồm vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt, xe điện (bao gồm cả tàu điện) theo các tuyến trong nội tỉnh, trong đô thị và các tuyến lân cận ngoại tỉnh theo quy định của pháp luật về giao thông.
  • Chi phí năng lượng đối với sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên khoáng được quy định phù hợp với Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

2. Quy định bổ sung các trường hợp không áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%

Mặt hàng thuốc lá, rượu, bia nhập khẩu, sau đó xuất khẩu vào các trường hợp không áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 0%

3. Quy định cụ thể về hoàn thuế GTGT.

Cơ sở kinh doanh được khấu trừ thuế nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng, quý thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo;

Cơ sở kinh doanh được hoàn thuế đối với dự án đầu tư và sở kinh doanh không được hoàn thuế GTGT mà được kết chuyển số thuế chưa được khấu trừ của dự án đầu tư sang kỳ tiếp theo;

Cơ sở kinh doanh được hoàn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu…

4. Quy định cụ thể về giá tính thuế TTĐB.

Giá bán làm căn cứ xác định giá tính thuế TTĐB không được thấp hơn tỷ lệ 7% so với giá bình quân của các cơ sở kinh doanh thương mại mua trực tiếp của cơ sở sản xuất, nhập khâu bán ra.

5. Mức phạt chậm nộp thuế

Giảm mức phạt chậm nộp thuế xuống còn 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp. Quy định cũ ở mức là 0,05%/ngày

6. Bổ sung quy định miễn thuế đối với hộ gia đình, cá nhân có số thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp hàng năm từ 50.000 đồng trở xuống.

Với những điểm mới trong Nghị định 100/2016/NĐ-CP sẽ góp phần tạo sự rõ ràng, đảm bảo tính minh bạch của chính sách thuế, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển đất nước, qua đó cũng góp phần tăng thu cho ngân sách nhà nước

7. Hiệu lực thi hành

Nghị định 100/2016 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016 (riêng Khoản 2 Điều 3 của Nghị định 100/2016 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2016).

Mời các bạn tải toàn nghị định Tại đây.

Bản quyền bài viết thuộc về Kế toán Centax.

Khi copy vui lòng ghi đầy đủ nguồn: www.centax.edu.vn

Tags: