Mức đóng lệ phí môn bài từ năm 2017

Thuế môn bài năm 2017

Mức đóng lệ phí môn bài từ năm 2017

Từ 01/01/2017, lệ phí môn bài sẽ thay cho thuế môn bài trước đây và mức thu lệ phí môn bài được thực hiện theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP. Để tiện cho người nộp thuế biết được mức đóng lệ phí môn bài từ năm 2017, Kế toán thuế Centax xin gửi tới tất cả các bạn qua bài viết:

Mức đóng lệ phí môn bài từ năm 2017

1. Mức đóng lệ  phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ

Mức đóng lệ phí môn bài đối với tổ chức căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

Nếu không có vốn điều lệ thì căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Nếu tổ chức có thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư thì căn cứ để xác định mức thu lệ phí môn bài là vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài.

STTVốn điều lệ, Vốn đầu tưMức lệ phí môn bài/ nămMức lệ phí môn bài/ nửa năm
1Doanh nghiệp, tổ chức  
 Trên  10 tỷ đồng3.000.000đ1.500.000đ
 Dưới 10 tỷ đồng2.000.000đ1.000.000đ
2. Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh…1.000.000đ   500.000dd

2. Mức đóng lệ phí môn bài đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình

Mức đóng lệ phí môn bài đối với cá nhân, nhóm cá nhân và hộ gia đình được tính theo mức doanh thu của năm trước liền kề

STTDoanh thu/ năm Mức lệ phí môn bài/ nămMức lệ phí môn bài/ nửa năm
1Trên 500 triệu đ 1.000.000đ 500.000đ
2Trên 300 triệu đ tới 500 triệu đ500.000đ250.000đ
3Trên 100 triệu đ tới 300 triệu đ300.000đ 150.000đ

3.  Mức đóng lệ phí môn bài 50%

 • Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian của 6 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm; nếu thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.
 • Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh nhưng không kê khai lệ phí môn bài thì phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm, không phân biệt thời điểm bắt đầu kinh doanh  là của 6 tháng đầu năm hay 6 tháng cuối năm.

4. Những trường hợp được miễn thuế môn bài

 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống.
 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm cố định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối.
 • Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá.
 • Điểm bưu điện văn hóa xã; cơ quan báo chí (báo in, báo nói, báo hình,báo điện tử).
 • Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã hoạt động dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp.
 • Quỹ tín dụng nhân dân xã; hợp tác xã chuyên kinh doanh dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp;
 • Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã và của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi. Địa bàn miền núi được xác định theo quy định của Ủy ban Dân tộc.

5. Khai lệ phí môn bài

Khoản 1,2 điều 5 Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về khai lệ phí môn bài như sau:

“1. Khai lệ phí môn bài được thực hiện như sau:

a) Khai lệ phí môn bài một lần khi người nộp lệ phí mới ra hoạt động kinh doanh, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh;

b) Trường hợp người nộp lệ phí mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký thuế.

2. Hồ sơ khai lệ phí môn bài là Tờ khai lệ phí môn bài theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định này.

….

4. Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm. Trường hợp người nộp lệ phí mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mới thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí.”

 

Theo quy định trên, hạn kê khai lệ phí môn bài phải thực hiện như sau:

 • Đối với người mới ra kinh doanh, mà kinh doanh ngay, hạn cuối cùng là ngày cuối tháng đầu tiên kinh doanh
 • Đối với người mới ra kinh doanh, mà chưa kinh doanh ngay, hạn cuối cùng là ngày thứ 30, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký thuế.
 • Đối với những người đã đang kinh doanh, thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/1 hàng năm ( không cần lập tờ khai lệ phí môn bài, nếu không có thay đổi mức vốn ảnh hưởng tới mức lệ phí phải nộp)

Tờ khai thuế môn bài được thực hiện theo Tờ khai thuế môn bài năm 2017

6. Nơi  nộp h ồ sơ khai thuế môn bài

Khoản 3 điều 5 Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định vềnơi nộp tờ khai lệ phí môn bài như sau:

“3. Người nộp lệ phí môn bài nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

a) Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh thì người nộp lệ phí thực hiện nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài của các đơn vị phụ thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của người nộp lệ phí;

b) Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh ở khác địa phương cấp tỉnh nơi người nộp lệ phí có trụ sở chính thì đơn vị phụ thuộc thực hiện nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài của đơn vị phụ thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị phụ thuộc.”

Theo quy định trên, tờ khai lệ phí môn bài được nộp như sau:

 • Nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu doanh nghiệp có đơn vị trực thuộc cùng địa phương
 • Nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trụ sở chính, và cả cơ quan quản lý thuế các đơn vị trực thuộc, nếu doanh nghiệp có đơn vị trực thuộc khác đại phương

Những quy định về lệ phí môn bài trên, được áp dụng từ năm 2017

Mời các bạn tham khảo Nghị định 139/2016/NĐ-CP

Tờ khai thuế môn bài năm 2017

Quy định về kê khai thuế môn bài năm 2017

Tags: