Mua xe cũ của cá nhân có được đưa vào TSCĐ không

Mua xe cũ của cá nhân có được đưa vào TSCĐ không - Kế toán Centax

Mua xe cũ của cá nhân có được đưa vào TSCĐ không – Kế toán Centax

Câu hỏi:

Khi Công ty mua lại xe cũ của cá nhân không kinh doanh nên không có hóa đơn mà chỉ có chứng từ mua bán thì có được đưa vào TSCĐ không?

Trả lời:

Theo Điểm 2.4 Khoản 2 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC quy định về chi phí không được trừ như sau:

“2.4. Chi phí của doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ (không có hóa đơn, được phép lập Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01/TNDN kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC) nhưng không lập Bảng kê kèm theo chứng từ thanh toán cho người bán hàng, cung cấp dịch vụ trong các trường hợp:

– Mua hàng hóa là nông, lâm, thủy sản của người sản xuất, đánh bắt trực tiếp bán ra;

– Mua sản phẩm thủ công làm bằng đay, cói, tre, nứa, lá, song, mây, rơm, vỏ dừa, sọ dừa hoặc nguyên liệu tận dụng từ sản phẩm nông nghiệp của người sản xuất thủ công không kinh doanh trực tiếp bán ra;

– Mua đất, đá, cát, sỏi của hộ, cá nhân tự khai thác trực tiếp bán ra;

– Mua phế liệu của người trực tiếp thu nhặt;

– Mua tài sản, dịch vụ của hộ, cá nhân không kinh doanh trực tiếp bán ra;

– Mua hàng hóa, dịch vụ của cá nhân, hộ kinh doanh (không bao gồm các trường hợp nêu trên) có mức doanh thu dưới ngưỡng doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng (100 triệu đồng/năm).”

Căn cứ theo quy định trên công ty bạn mua xe cũ của cá nhân không kinh doanh thì công ty được lập bảng kê 01/TNDN kèm theo hợp đồng (hoặc thỏa thuận) mua bán giữa 2 bên, chứng từ thanh toán tiền, chuyển tên trước  bạ… để làm cơ sở cho việc ghi nhận tài sản cố định nếu tài sản đó đủ điều kiện ghi nhận làm tài sản cố định.

Tags: