Mẫu Bảng kê bán hàng hóa dịch vụ kèm hóa đơn

Kế toán thuế Centax xin chia sẻ tới bạn đọc Mẫu bảng kê bán hàng hóa dịch vụ kèm theo hóa đơn áp dụng đối với các trường hợp xuất hóa đơn có danh mục hàng hóa nhiều hơn số dòng trên tờ hóa đơn.

BẢNG KÊ BÁN HÀNG HÓA DỊCH VỤ

Kèm theo hóa đơn số…

Ngày…. tháng….. năm

 

Người bán:

Địa chỉ

Mã số thuế:

Người mua:

Địa chỉ

Mã số thuế:

STT Tên hàng hóa dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thuế GTGT Thành tiền Ghi chú
Tổng cộng:

Người mua                                                             Người bán

( Ký ghi rõ họ tên)                                               ( Ký ghi rõ họ tên)

 

 

** Lưu ý: Nếu bảng kê có hơn 1 trang thì bảng kê được đánh liên tục và có dấu giáp lai, có đầy đủ chữ ký.

Tải bảng kê ở ô “Tải file” cuối bài viết

Mẫu Bảng kê chi tiền Mẫu số 09 – TT theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Mẫu Bảng kê trích nộp các khoản theo lương Mẫu số 10 – LĐTL theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Mẫu bảng kê thông tin người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh 05-3/BK-QTT-TNCN

Mẫu bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu lũy tiến từng phần 05-1/BK-QTT-TNCN

Bản quyền bài viết thuộc về Kế toán Centax.

Khi copy vui lòng ghi đầy đủ nguồn: www.centax.edu.vn

Tags: