Mẫu 08/MST Điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế

Kế toán Centax xin trình bày Mẫu 08/MST Điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính như sau:

Mẫu 08/MST Điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế - ảnh 1

Tags: