Lỗi kê khai sai trạng thái tờ khai, trùng và cách khắc phục.

Lỗi kê khai sai trạng thái tờ khai, trùng và cách khắc phục

Lỗi kê khai sai trạng thái tờ khai, trùng và cách khắc phục.

Tình trạng doanh nghiệp tới kỳ nộp báo cáo thuế đã nộp tờ khai chính thức. Sau hạn nộp, doanh nghiệp phát hiện có sai sót, nhiều doanh nghiệp lại tiếp tục nộp tờ khai chính thức thay vì phải nộp tờ khai bổ sung. Để các bạn nắm rõ trong trường hợp nào thì được nộp lại tờ khai chính thức, trường hợp nào phải nộp tờ khai bổ sung, Kế toán Centax xin chia sẻ với các bạn qua bào viết:

Lỗi kê khai sai trạng thái tờ khai, trùng và cách khắc phục.

1. Lỗi kê khai sai trạng thái tờ khai

a. Nguyên tắc kê khai:

Trường hợp doanh nghiệp đã nộp tờ khai chính thức, khi đã hết hạn nộp tờ khai chính thức mới phát hiện tờ khai chính thức đã nộp bị sai sót thì phải thực hiện như sau:

 • Nộp tờ khai bổ sung, không được nộp lại tờ khai chính thức thay thế.
 • Việc nộp tờ khai chính thức thay thế chỉ được thực hiện khi tờ khai này vẫn còn trong hạn nộp hoặc đã quá hạn nộp nhưng doanh nghiệp chưa nộp tờ khai chính thức nào của kỳ kê khai đó.

b. Nội dung khai sai:

 • Doanh nghiệp đã nộp tờ khai chính thức đúng hạn, sau thời hạn nộp mới phát hiện tờ khai chính thức sai sót, doanh nghiệp nộp lại tờ khai chính thức thay vì nộp tờ khai bổ sung.

c. Hướng dẫn điều chỉnh sửa lỗi sai:

 • Doanh nghiệp thực hiện kê khai bổ sung đối với tờ khai có sai sót và gửi lại cho cơ quan thuế tờ khai đã điều chỉnh, bổ sung.

Ví dụ: Ngày 20/05/2016, doanh nghiệp nộp tờ khai 01/GTGT chính thức của kỳ tính thuế tháng 04/2016. Sau hạn nộp tờ khai, ngày 23/05/2016, doanh nghiệp phát hiện sai sót và nộp tờ khai vẫn đánh dấu trạng thái tờ khai là chính thức, trường hợp này doanh nghiệp đã kê khai sai:

 • Như vậy doanh nghiệp đã gửi tờ khai chính thức 2 lần trong đó có lần gửi sau khi đã hết hạn nộp tờ khai;
 • Hệ thống quản lý thuế chỉ hạch toán ghi nhận tờ khai chính thức khi kỳ tính thuế đó doanh nghiệp chưa gửi tờ khai chính thức nào, hoặc doanh nghiệp đã gửi tờ khai chính thức nhưng phát hiện sai sót ngay khi vẫn trong hạn nộp tờ khai của kỳ kê khai đó.

Cách khắc phục: Để khắc phục lỗi này, doanh nghiệp cần điều chỉnh như sau:

 • Gửi lại tờ khai 01/GTGT kỳ tính thuế tháng 4/2016 với trạng thái bổ sung lần 1 thay cho tờ khai doanh nghiệp đang ghi là tờ khai chính thức mà doanh nghiệp gửi lần 2.

2. Doanh nghiệp khai trùng kỳ tính thuế.

a. Nguyên tắc kê khai:

Doanh nghiệp chỉ thực hiện kê khai thuế GTGT theo tháng hoặc quý (theo chu kỳ ổn định), không được thực hiện kê khai đồng thời kỳ tính thuế theo tháng và quý.

b. Nội dung khai sai:

 • Doanh nghiệp đã thực hiện kê khai 1 hoặc 2 tháng trong quý, sau đó doanh nghiệp nộp tờ khai quý hoặc doanh nghiệp đã kê khai tờ khai theo quý sau đó nộp tờ khai các tháng thuộc quý đó.

c. Cách khắc phục:

 • Doanh nghiệp xác định mình thuộc đối tượng phải nộp tờ khai tháng hay quý để thực hiện kê khai.
 • Trường hợp kê khai sai thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để thực hiện hủy tờ khai sai kỳ tính thuế và cập nhật tờ khai có kỳ tính thuế đúng vào ứng dụng.

Ví dụ: Lỗi khai trùng kỳ tính thuế

 • Trước thời điểm tháng 3/2016, Doanh nghiệp xác định và đang kê khai thuế GTGT (mẫu số 01/GTGT) theo tháng, doanh nghiệp đã nộp tờ khai 01/GTGT tháng 1/2016 và tháng 2/2016.
 • Tháng 3/2016 doanh nghiệp xác định lại là thuộc đối tượng kê khai thuế GTGT theo quý và thực hiện nộp tờ khai quý 1/2016.

Vậy trong quý 1/2016 doanh nghiệp đã lập tờ khai theo tháng của 2 tháng và lại lập tờ khai theo quý là không đúng với nguyên tắc kê khai dẫn tới dữ liệu kê khai không được hạch toán.

Cách khắc phục: Để khắc phục lỗi này doanh nghiệp cần điều chỉnh như sau:

 • Xác định đúng đối tượng khai theo tháng hay quý.
 • Có văn bản để nghị cơ quan thuế hủy tờ khai tháng 1/2016 và tháng 2/2016 nếu thuộc đối tượng khai theo quý;
 • Hoặc doanh nghiệp kê khai tiếp tháng 3/2016 và có văn bản đề nghị hủy tờ khai quý 1/2016 nếu thuộc đối tượng khai theo tháng.

3. Doanh nghiệp thực hiện kê khai sai phương pháp tính thuế.

a. Nguyên tắc kê khai:

 • Doanh nghiệp chỉ thực hiện kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ hoặc phương pháp tính trực tiếp (theo chu kỳ ổn định).

b. Nội dung khai sai:

 • Doanh nghiệp đã kê khai sai mẫu tờ khai thuế GTGT so với phương pháp tính thuế GTGT doanh nghiệp đang áp dụng.

c. Hướng dẫn điều chỉnh sửa lỗi sai:

 • DN xác định đúng phương pháp tính thuế của đơn vị theo chu kỳ ổn định và thực hiện kê khai đúng mẫu tờ khai.
 • Trường hợp kê khai sai DN phải thông báo với cơ quan thuế để cơ quan thuế thực hiện hủy tờ khai sai và cập nhật tờ khai đúng vào ứng dụng.

Ví dụ: Doanh nghiệp xác định kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ (mẫu 01/GTGT) nhưng lại nộp tờ khai GTGT theo phương pháp trực tiếp (mẫu số 04/GTGT) hoặc Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp nhưng lại nộp tờ khai GTGT theo phương pháp khấu trừ.

Như vậy doanh nghiệp đã nộp tờ khai thuế GTGT không đúng mẫu quy định theo phương pháp tính thuế GTGT mà doanh nghiệp đang áp dụng nên tờ khai không được hạch toán.

Cách khắc phục: Để khắc phục lỗi này, doanh nghiệp thông báo cơ quan thuế hủy tờ khai thuế GTGT đã nộp sai mẫu và nộp lại tờ khai thuế GTGT theo mẫu đúng.

4. Doanh nghiệp không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế nhưng khi kê khai lại tích vào ô gia hạn trên tờ khai

a.Nguyên tắc kê khai:

 • Doanh nghiệp chỉ tích vào ô gia hạn trên Tờ khai thuế nếu thuộc các đối tượng được gia hạn quy định tại Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành hoặc được gia hạn theo quy định của Chính phủ trong từng thời kỳ.

b.Nội dung khai sai:

 • Doanh nghiệp không thuộc đối tượng được gia hạn nhưng khi kê khai thuế đã tích vào ô “Gia hạn” trên tờ khai.
 • Những tờ khai quý doanh nghiệp mắc phải lỗi này:

c. Cách điều chỉnh:

 • Doanh nghiệp xác định đúng đối tượng được gia hạn nộp thuế.
 • Nếu doanh nghiệp không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế thì doanh nghiệp khai bổ sung điều chỉnh kỳ tính thuế có sai sót và bỏ nút tích ở ô gia hạn trên tờ khai.

Ví dụ: Lỗi khai sai đối tượng gia hạn nộp thuế

Ngày 20/3/2016 doanh nghiệp nộp tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT kỳ tính thuế tháng 2/2016 và đã tích vào ô “Gia hạn” trên tờ khai mặc dù doanh nghiệp không thuộc đối tượng được gia hạn.

Như vậy tờ khai của doanh nghiệp không được hạch toán do doanh nghiệp không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế.

Cách khắc phục: Để khắc phục lỗi này, doanh nghiệp cần xác định đúng đối tượng được gia hạn nộp thuế. Nếu doanh nghiệp không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế thì doanh nghiệp khai bổ sung điều chỉnh kỳ tính thuế có sai sót và bỏ nút tích ở ô gia hạn trên tờ khai.

Trên đây là một số lỗi kê khai doanh nghiệp thường mắc phải, ảnh hưởng đến dữ liệu về thực hiện nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp. Để hạn chế sai sót, Cục thuế TP Hà Nội đề nghị quý doanh nghiệp nghiên cứu nội dung các lỗi kê khai sai mà các doanh nghiệp thường mắc phải để thực hiện kê khai thuế đúng, đủ, hạn chế các sai sót.

Nếu các bạn chưa thành thạo trong quá trình kê khai hãy đến với Kế toán thuế Centax, chúng tôi liên tục tuyển sinh các Khóa học kế toán thực hành kê khai thuế

Mời các bạn tham khảo thêm một số các lỗi sai khi kê khai thuế.

Những lỗi kê khai thuế GTGT chưa được hoàn và cách khắc phục

Những lỗi sai sót về số liệu trong quá trình kê khai thuế và cách khắc phục tại đây.

Những lỗi thường gặp khi kê khai thuế GTGT dự án, TNCN và cách khắc phục. 

Chúc các bạn thành công

Tags: