Kinh nghiệm làm sổ sách kế toán và báo cáo thuế tại nhà (Kỳ 3)

Kinh nghiệm làm sổ sách kế toán và báo cáo thuế tại nhà (Kỳ 3)

Kinh nghiệm làm sổ sách kế toán và báo cáo thuế tại nhà (Kỳ 3): Khai Thuế Môn Bài
Nhằm phục vụ cho các bạn Kinh nghiệm làm sổ sách kế toán và báo cáo thuế tại nhà, Kế toán Centax xin chia sẻ kỳ 3: Khai thuế môn bài

1. Bậc thuế môn bài:

  • Căn cứ vào Vốn điều lệ đăng ký trên Giấy ĐKKD kế toán xác định bậc thuế môn bài cho công ty mình:
Bậc thuế môn bàiVốn đăng ký KDMức thuế môn bài/ năm
Bậc 1Trên 10 tỷ3.000.000
Bậc 2Từ 5 tỷ đến 10 tỷ2.000.000
Bậc 3Từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ1.500.000
Bậc 4Dưới 2 tỷ1.000.000
  • Đối với Công ty mới thành lập:

Thành lập trong 06 tháng đầu năm (từ 01/01 đến 30/06): Chịu toàn bộ mức thuế môn bài/ năm

Thành lập trong 06 tháng cuối năm (từ 01/07 đến 31/12): Chịu 50% mức thuế môn bài của cả năm

  • Các Cơ sở, Cửa hàng, Chi nhánh nếu không có Giấy ĐKKD hoặc trên Giấy ĐKKD không ghi vốn điều lệ thì thống nhất mức thuế môn bài: 1.000.000 đồng/ năm (Kho chứa hàng không phải kê khai và nộp thuế Môn Bài)

2. Thời hạn kê khai thuế môn bài:

  • Kê khai lần đầu:

Nếu Công ty chưa hoạt động ngay thì trong vòng 30 ngày kể từ ngày Công ty có Giấy ĐKKD.

Nếu Công ty hoạt động ngay thì ngay trong tháng có Giấy ĐKKD.

  • Kê khai khi thay đổi vốn (được cấp lại giấy ĐKKD):

Sau ngày cấp giấy ĐKKD và trước 31/12 của năm thay đổi vốn bất kể thay đổi hay không thay đổi bậc thuế môn bài.

3. Nơi nộp Tờ khai thuế môn bài:

Cục/ Chi cục thuế quản lý công ty.

Nộp xong tờ khai thuế, kế toán hạch toán  Nợ TK6425/ Có TK 3338

4. Hạn nộp thuế môn bài:

  • Năm đầu thành lập: Trong vòng 30 ngày sau khi có Giấy ĐKKD và đã nộp Tờ khai môn bài.
  • Các năm tiếp theo: nên trước ngày 20/01 hàng năm

Nơi nộp thuế môn bài: Kho bạc Nhà nước địa phương nơi công ty đóng trụ sở hoặc ngân hàng liên kết chuyên thu (Nộp xong  hạch toán Nợ TK 3338/ Có 1111 hoặc Có 1121)

Văn bản tham khảo: Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 của Chính phủ Thông tư 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 hướng dẫn thuế Môn bài và Thông tư 42/2003/TT-BTC ngày 07/05/2003 sửa đổi bổ sung TT 96/2002.

Để có Kinh nghiệm làm sổ sách kế toán và báo cáo thuế tại nhà mời các bạn tham khảo thêm bài viết về thuế Môn bài:

Hướng dẫn kê khai trực tuyến thuế môn bài

Hướng dẫn lập tờ khai thuế môn bài: Mẫu 01/MBAI

Quy định về kê khai thuế môn bài cho năm 2015

Chùm bài dài kỳ về Kinh nghiệm làm sổ sách kế toán và báo cáo thuế tại nhà do Kế toán Centax, tổng hợp và biên tập hi vọng sẽ trở thành những hồ sơ hữu ích cho mọi kế toán tham khảo:

Kinh nghiệm làm sổ sách kế toán và báo cáo thuế tại nhà (Kỳ 1) – Công ty mới thành lập và các điều cần biết

Kinh nghiệm làm sổ sách kế toán và báo cáo thuế tại nhà (Kỳ 2) – Các loại tờ khai,báo cáo thuế và hạn nộp

Kinh nghiệm làm sổ sách kế toán và báo cáo thuế tại nhà (Kỳ 3) – Khai thuế môn bài

Kinh nghiệm làm sổ sách kế toán và báo cáo thuế tại nhà (Kỳ 4) – Tài khoản ngân hàng và mẫu 08/MST (mời các bạn đón đọc tại số tiếp theo)

 

Tags: