Kinh doanh lúa có phải kê khai nộp thuế không

Câu hỏi:

Kinh doanh lúa có phải kê khai nộp thuế không

Kinh doanh lúa có phải kê khai nộp thuế không        – Kế toán Centax

Công ty chúng tôi đang kinh doanh hai sản phẩm hàng hoá như sau:

Lúa giống: Công ty ký hợp đồng với nông dân và bao tiêu sản phẩm, thu mua lại. Sau đó sấy khô, làm sạch, đóng bao. Khách hàng của chúng tôi chủ yếu là nông dân và các cửa hàng nông nghiệp. Vậy mặt hàng lúa giống này thuộc đối tượng không chịu thuế hay là đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng?

Lúa lương thực: Công ty thu mua trực tiếp từ nông dân hoặc từ các công ty lương thực nhỏ, sau đó bán trực tiếp cho thương lái (vẫn là lúa lương thực). Vậy mặt hàng lúa lương thực này thuộc đối tượng nào theo các văn bản hướng dẫn hiện hành của Bộ Tài chính về thuế GTGT?

Trả lời:

Căn cứ theo Khoản 5, Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định về các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng như sau:

“5. Doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Trên hóa đơn GTGT, ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi, gạch bỏ.

Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho các đối tượng khác như hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thì phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo mức thuế suất 5% hướng dẫn tại khoản 5 điều 10 Thông tư này.”

Như vậy, căn cứ vào quy định trên:

  • Công ty nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thực hiện thu mua lúa giống và lúa lương thực của nông dân hoặc của các Công ty lương thực nhỏ sau đó bán lại cho doanh nghiệp, hợp tác xã thì không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.
  • Công ty bán cho nông dân, tổ chức khác thì Công ty phải kê khai, nộp thuế GTGT theo mức thuế suất 5%.

Vậy những đối tượng nào chịu thuế, những đối tượng nào không phải kê khai, tính nộp thuế, đối tượng nào không chịu thuế? Để hiểu rõ hơn về các vấn đề này, mời bạn đọc tham khảo các bài viết liên quan tại Kế tán thuế Centax:

Bổ sung trường hợp không phải kê khai, nộp thuế GTGT

Các trường hợp không phải kê khai tính nộp thuế giá trị gia tăng

Xử lý thuế GTGT khi mặt hàng chuyển từ chịu thuế sang không chịu thuế

Tags: