Không phải tính thuế TNCN với khoản chiết khấu thương mại

Không phải tính thuế TNCN với khoản chiết khấu thương mại

Không phải tính thuế TNCN với khoản chiết khấu thương mại – Kế toán Centax

Doanh nghiệp khi ký hợp đồng mua bán hàng hóa với cá nhân thường có thỏa thuận về khoản chiết khấu thương mại. Khoản chiết khấu này không phải là hoa hồng đại lý, hoặc thưởng khuyến mại. Vậy khoản chiết khấu thương mại này có phải khấu trừ thuế TNCN không? Kế toán thuế Centax xin chia sẻ vấn đề này qua bài viết:

Không phải tính thuế TNCN với khoản chiết khấu thương mại

1. Chiết khấu thương mại theo quy định của Luật thương mại

Khái niệm: Chiết khấu thương mại là khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua hàng với khối lượng lớn.

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, các doanh nghiệp muốn bán được hàng với khối lượng lớn luôn dùng chiết khấu thương mại. Chiết khấu thương mại có nhiều hình thức thực hiện, cụ thể từng hình thức Kế toán thuế Centax đã có phân tích ở các bài viết riêng như sau:

Mỗi hình thức chiết khấu đều có những quy định riêng và thực hiện xuất hóa đơn, kê khai thuế khác nhau. Tuy vậy, cũng có những quy định chung của nhà nước về khoản chiết khấu thương mại này. Mời các bạn tham khảo thêm về chiết khấu thương mại qua bài viết : Chiết khấu thương mại theo quy định hiện nay

2. Chiết khấu thương mại cho cá nhân mua hàng hóa, không phải  khấu trừ thuế TNCN

Doanh nghiệp ký hợp đồng mua bán hàng hóa với cá nhân, thường có khoản chiết khấu thương mại/ Khoản chiết khấu này thực tế là một lợi ích mà khách hàng được hưởng là  giảm giá hàng mua. Tuy nhiên, khoản lợi ích này chỉ là giảm giá hàng mua, cá nhân không thực lĩnh bằng tiền. Vì vậy nó không phải là một khoản thu nhập cá nhân, nên không phải khấu trừ thuế TNCN

Tại công văn số 4447/TCT-TNCN Tổng cục Thuế đã trả lời vấn đề này như sau:

“Công ty EH ký hp đồng mua bán hàng hóa với cá nhân, trong hợp đồng có thỏa thuận về khoản chiết khấu thương mại (giảm trừ trực tiếp trên hóa đơn), không phải là hoa hng đại lý hoặc thưởng khuyến mại theo quy định tại Điều 92 và Điều 171 Luật Thương mại thì khoản chiết khấu thương mại nêu trên không thuộc diện điều chỉnh của Luật thuế thu nhập cá nhân”

Lưu ý : Nếu khoản chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán được nhận bằng tiền, thì DN phải khấu trừ thuế TNCN trước khi chi trả

Mời các bạn tham khảo công văn số 4447/TCT-TNCN

Bản quyền bài viết thuộc về Kế toán Centax.

Khi copy vui lòng ghi đầy đủ nguồn: www.centax.edu.vn

Tags: