Khai giảng khóa kế toán thuế tổng hợp cơ bản tháng 11.

Khóa học kế toán thuế tổng hợp cơ bản tại Centax là khóa học phù hợp cho sinh viên kế toán mới ra trường và kế toán nội bộ, kế toán chưa có kinh nghiệm thực tế, chưa đủ tự tin khi lên báo cáo tài chính và làm kế toán thuế.

Các bạn sẽ được tiếp cận với công việc thực tế, chứng từ thực tế, được hướng dẫn những kỹ năng, kinh nghiệm khi làm kế toán cho các doanh nghiệp. Các bạn cũng sẽ được hướng từ việc lập hóa đơn, lập phiếu thu phiếu chi, hướng dẫn kê khai thuế, tính thuế, hạch toán, lên sổ sách, lập báo cáo tài chính cuối năm và quyết toán thuế cuối năm.Thực hành kê khai thuế trực tiếp trên HTKK và hạch toán trên phần mềm kế toán hoặc phần mềm excel bằng hóa đơn chứng từ thực tế.

Khóa học Kế toán thuế tổng hợp cơ bản, khai giảng vào 21/11/2016. dang-ky-ngay

Mời các bạn xem thông tin chi tiết về khóa học:

Khai giảng khóa học kế toán thuế tổng hợp cơ bản _ Kế toán thuế Centax 01

Khai giảng khóa học kế toán thuế tổng hợp cơ bản _ Kế toán thuế Centax 01

Khóa học kế toán thuế tổng hợp cơ bản _ Kế toán thuế Centax 02

Khóa học kế toán thuế tổng hợp cơ bản _ Kế toán thuế Centax 02

Điện thoại hỗ trợ học viên:

04 62 96 88 55

091 334 0354

dang-ky-ngay

Bản quyền bài viết thuộc về Kế toán Centax.

Khi copy vui lòng ghi đầy đủ nguồn: www.centax.edu.vn

Tags: