Kế toán hàng nhập khẩu và cách kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu

Nhiều bạn kế toán còn rất lúng túng, đối với hàng hóa nhập khẩu và cách kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu, kế toán thuế Centax xin hướng dẫn chi tiết các bạn qua bài kế toán hàng nhập khẩu và cách kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu như sau:

1. Điều kiện kê khai khấu trừ thuế GTGT hàng nhập khẩu

Căn cứ Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ tài chính hướng dẫn về Điều kiện khấu trừ thuế GTGT như sau:

“Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT.”.

Như vậy theo qui định trên để được kê khai khấu trừ thuế GTGT đối với hàng hoá nhập khẩu, đáp ứng đủ các điều kiện sau:

  • Có chứng từ nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu.
  • Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Để biết điều kiện khấu trừ thuế GTGT hang nhập khẩu, mời các bạn xem bài viết Điều kiện, khấu trừ thuế GTGT hàng nhập khẩu

2. Kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu như thế nào

Kế toán căn cứ vào Chứng từ nộp tiền thuế GTGT khâu nhập khẩu để kê khai.

Chú ý: Từ ngày 01/01/2015 theo luật số 71/2014/QH3 ban hành là các doanh nghiệp không phải kê khai và nộp bảng kê hoá đơn hàng hoá, dịch vụ mua vào, bán ra nữa. Vì vậy kế toán chỉ làm theo dõi tại doanh nghiệp, sau đó lấy số liệu kê khai trực tiếp vào chỉ tiêu {23} trên tờ khai mẫu 01/GTGT.

3. Hướng dẫn xác định giá nhập kho và hoạch toán

Tiền thuế nhập khẩu hạch toán vào trị giá hàng mua

Kế toán nhập, xuất, tồn kho hàng hóa trên Tài khoản 156 được phản ánh theo nguyên tắc giá gốc quy định trong Chuẩn mực kế toán số 02 “Hàng tồn kho”.

“Giá gốc hàng hóa mua vào bao gồm giá mua theo hóa đơn, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế GTGT hàng nhập khẩu (Nếu không được khấu trừ) và các chi phí phát sinh trong quá trình thu mua, vận chuyển, bốc xếp, bảo quản hàng từ nơi mua về kho doanh nghiệp.”

Nợ TK 156 – Hàng hóa (1561) (Giá mua + Thuế nhập khẩu)
      Có TK 111, 112, 331,. . .(Số trả người nước ngoài)
      Có TK 3333 – Thuế xuất, nhập khẩu (Chi tiết thuế nhập khẩu).

Tiền thuế GTGT hàng nhập khẩu

Căn cứ số thuế GTGT NK đã nộp bạn hạch toán

Nợ TK 133 Tiền thuế GTGT hàng NK đã nộp
      Có TK 33312 Tiền thuế GTGT hàng NK đã nộp

Nếu có chi phí kèm theo – được hạch toán vào giá trị HH, TS nhập kho

Nợ TK 1562: Trị giá chi phí kèm theo
Nợ TK 133 : Thuế GTGT
      Có TK 111, 112, 331:  Tổng thanh toán.

Ví dụ minh hoạ:

Ngày 30/01/2016 Công ty A có nhập khẩu 1 lô hàng hóa tổng giá trị 1 tỷ đồng,thuế nhập khẩu 5%, thuế GTGT hàng nhập khẩu 10%, hàng đã nhập cảng, chi phí vận chuyển 10 triệu đồng thuế GTGT 10% đã thanh toán bằng tiền mặt, hàng đã được kiểm tra nhập kho đầy đủ, kế toán hạch toán như sau:

1. Tính thuế nhập khẩu hàng hóa: 

Nợ TK 156: 50.000.000đ
      Có TK 3333: 50.000.000đ.

2. Tính thuế GTGT hàng nhập khẩu:

Nợ TK 1332: 105.000.000
      Có TK 33312: 105.000.000.

3. Kế toán nhập kho:

Nợ TK 156: 1.000.000.000
      Có TK 331: 1.000.000.000

4. Hạch toán chi phí vận chuyển:

Nợ TK 1562: 10.000.000
Nợ TK 133: 1.000.000.
      Có TK 111: 11.000.000.

5. Khi nộp thuế GTGT hàng NK và thuế NK kế toán ghi:

Nợ TK 3333: 50.000.000
Nợ TK 33312: 105.000.000
      Có TK 112: 155.000.000.

Chú ý: Khi có chứng từ nộp thuế này các bạn mới được kê khai để khấu trừ thuế đầu vào.

Kế toán thuế Centax muốn chia sẻ với các bạn cách hạch toán hàng nhập khẩu và kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu. Chúc các bạn thành công.

Tags: